Sodelujmo

Če imate idejo za projekt ali iščete vir finančnih sredstev za njegovo realizacijo, se obrnite na nas. Pomagali vam bomo pri razvoju in pripravi projekta, iskanju ustreznih projektnih partnerjev in virov financiranja. S prenosom znanja in dobrih praks, tudi iz tujine, bomo prispevali k še boljši realizaciji vašega projekta.

Kot dober poznavalec lokalnega okolja po naročilu izdelamo tudi strategijo za vašo občino. Pri tem se osredotočamo na aktiviranje lokalnih potencialov in lokalnih razvojnih partnerstev za pripravo ključnih razvojnih projektov, oblikovanje razvojnih izhodišč in doseganje čim širšega dogovora o celostnem dolgoročnem razvoju občine. Pripravimo tudi projekte kot osnovo za oblikovanje načrtov razvojnih programov (NRP) občine in proračunov občine.

Prizadevali si bomo tudi za uresničitev vaših projektov, ki so vključeni v Regionalni razvojni program Gorenjske za razvojno obdobje 2014–2020.

 

Uporabni dokumenti
Prijavite se na naše e-novice!.