Zaposleni

                               
Franja Gabrovšek Schmidt, direktorica           
04/28-17-233 
Helena Cvenkel, direktorica raziskav in razvoja
04/28-17-239
Lidija Kovač, direktorica financ in računovodstva
04/28-17-238 
Barbara Špehar, vodja programa Okolje in prostor
barbara.spehar@bsc-kranj.si
04/28-17-235 
 
Jelena Vidović, vodja programa Pametna skupnost
04/28-17-244 
Domen Bekš, vodja programa
04/28-17-237 
Nives Justin, vodja programa
Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost
Vodja poslovne enote
04/28-17-247 
Alenka Sluga, vodja projektov
04/28-17-234
Andraž Šiler, vodja projektov
04-77-77-254
Blanka Odlazek, vodja projektov
04/28-17-242 
Gregor Erznožnik, vodja projektov
04/28-17-245
Mateja Korošec, vodja projektov
04/28-17-232 
Matic Lah, vodja projektov
pomočnik vodje projektov
04-77-77-256
Mitja Mežnar, vodja projektov
04/28-17-248
Nastija Podobnik, vodja projektov
04-77-77-252
Nina Zupan, vodja projektov
04/28-17-246
Roko Padovac, vodja projektov
04/28-17-236 
Taja Nograšek, vodja projektov
04-77-77-255
Eva Roškar, pomočnica vodje projektov
04/28-17-231
Katja Smolej, poslovna sekretarka
04/28-17-230
051-203-729
Mateja Dolžan, vodja projektov
04/77-77-258
Rok Zajc, pomočnik vodje projektov in informatik
04/28-17-241
Tamara Mravinec, pomočnica vodje projektov tamara.mravinec@bsc-kranj.si
04/77-77-250
Urška Grašič, pomočnica vodje projektov
04/77-77-251

 

Prijavite se na naše e-novice!.