4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica, za programsko obdobje 2014–2020

Odprt je 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Namenjen je sofinanciranju operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica (2014-2020).

Javni poziv je namenjen sofinanciranju operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014–2020).


Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in spremembe).

Operacije se bodo financirale iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR); višina razpoložljivih sredstev je 1.927.322,28 EUR.

 

Rok za oddajo vlog na 4. javni poziv je 30. 6. 2021.

Celotno besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani LAS Gorenjska košarica oz. na tej povezavi.

 

Dodatne informacije o javnem pozivu LAS daje vodilni partner LAS od 3. 5. 2021 do 25. 6. 2021, in sicer:

  • po telefonu 04 281 72 37 in 04 281 72 46, vsak delovnik med 9. in 15. uro, 
  • po elektronski pošti: las@bsc-kranj.si ali
  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja LAS.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.