Odprtje kolesarske povezave Škofja Loka-Virmaše

Med Škofjo Loko in Virmašami smo sredi oktobra 2023 odprli kolesarsko povezavo Škofja Loka–Virmaše, ki je pomemben doprinos k varnejši kolesarski povezavi na trasi, ki povezuje središče regionalnega oz. lokalnega pomena s svojim zaledjem. Projekt je bil vključen v Drugi dogovor za razvoj regij, Občina Škofja Loka je zanj prejela državna in evropska sredstva.

V petek, 13. oktobra 2023, je Občina Škofja Loka tudi uradno odprla kolesarsko povezavo Škofja Loka–Virmaše. Župana Očine Škofja Loka in Mestne občine Kranj sta na dogodek prikolesarila in se srečala na meji med občinama na Sorškem polju.

 

Tine Radinja, župan občine Škofja Loka, je ob tej priložnosti povedal, da je ključno za spodbujanje kolesarjenja, da je kolesarska infrastruktura varna in kot taka že promotorka kolesarjenja. Današnje odprtje je začetek povezav v mestu in med vsemi sosednjimi občinami, kot si jih naše občanke in občani zaslužijo. 

 

 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, je potrdil, da je nova kolesarska povezava v sosednji Škofji Loki odlična novica tudi za Kranj. Obe občini sta namreč del sistema Gorenjska.Bike, kar pomeni, da si je mogoče kolo izposoditi v eni in ga vrniti v drugi občini. V Kranju beležijo znatno rast uporabe sistema KRsKOLESOM, samo v septembru so našteli 10.000 izposoj. Pridobitve, kot je nova kolesarska povezava Škofja Loka–Virmaše, pa bo še dodatno prispevala k tej rasti in trajnosti mobilnosti.

 

Dogodka se je udeležil tudi vodja sektorja za prometno politiko Direktorata za prometno politiko na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tadej Žaucer, ki je Škofjo Loko predstavil kot vzorčen primer mesta, kjer je multimodalnost, predvsem med kolesom in vlakom, logična izbira in tudi deluje. Občina je namreč poskrbela za urejeno kolesarsko povezavo do železniške postaje, ki je od mesta preveč oddaljena za dostop peš, urejena pa je tudi kolesarnica na železniški postaji, ki je pogosto polna. Poskrbeti bo treba še za varovano kolesarnico, kjer bodo varna tudi dražja in električna kolesa.

 

Na MOPE si prizadevajo, da se železniške postaje ne bi več obravnavale le kot železniška infrastruktura, ampak tudi kot vitalen del mesta, z dobrimi dostopi in kakovostnim javnim prostorom ter odličnimi pogoji za vse vrste večmodalnosti, tako med različnimi oblikami javnega potniškega prometa kot med kolesom, hojo in javnim potniškim prometom.

 

Udobne kolesarske povezave so še posebej pomembne za varno dnevno mobilnost ranljivih skupin. To so lahko gibalno ovirani, starejši, družine z majhnimi otroki. Zanje je pomembno, da so kolesarske povezave široke, položne, tekoče, pregledne, s čim manj križanji in uvozi. Samo s tako infrastrukturo vse ljudi, ne glede na njihovo stanje ali življenjsko obdobje, res povabimo h kolesarjenju.

 

Vse občine bi želeli še spodbuditi, naj tesno sodelujejo med seboj, z regionalnimi agencijami in z Direkcijo RS za infrastrukturo pri načrtovanju regionalnih povezav. Kolesarjev občinske meje ne zanimajo. V resnici običajno niti ne vedo, kje so meje občin – opazijo jih le, kadar občine ne sodelujejo. Zato je vsaka dobra zgodba na regionalni ravni, med občinami, tako dragocena.

 

Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora, je pozdravil odprtost obeh županov do projektov na področju kolesarstva, sodelovanje med občinama in razvojnimi agencijami ter povezovanje dveh največjih gospodarskih centrov na Gorenjskem. Izpostavil je sodelovanje Občine Škofja Loka pri projektu Trata 2.1, ki spodbuja trajnostne prihode na delo v Industrijski coni Trata. Podjetja oz. veliki zaposlovalci so največji generatorji prometa in kot taki lahko tudi največji promotorji sprememb potovalnih navad. Zato je pomembno, da se spodbujanja kolesarjenja za vsakodnevno mobilnost lotimo tudi iz te smeri.

 

Franja Gabrovšek Schmidt, v. d. direktorja Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, je povedala, da si na Gorenjskem prizadevajo za vzpostavitev trajnostne mobilnosti in celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Za vzpostavitev varnih in dobrih kolesarskih povezav, namenjenih tako za dnevno kot tudi turistično mobilnost, pa so potrebna tudi znatna razvojna sredstva. Eden od virov je Dogovor za razvoj gorenjske regije, v okviru katerega je bila sofinancirana tudi kolesarska povezava Škofja Loka–Virmaše.

 

Prijavite se na naše e-novice!.