Evropski teden mobilnosti letos na temo varčnih poti

Med 16. in 22. septembrom bodo v 96-ih slovenskih občinah potekale številne aktivnosti ETM, tokrat z osredno temo »Varčne poti«. Tudi RRA Gorenjske – BSC Kranj se v okviru projekta ReMOBIL pridružuje kampanji za promocijo vseh tistih potovalnih načinov, ki so bolj zdravi, manj škodljivi in predvsem manj potratni od vožnje z avtomobilom.

 

Evropski teden mobilnosti je največja mednarodna kampanja za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki že od leta 2002, med 16. in 22. septembrom, poteka po številnih državah, mestih in vaseh. V Sloveniji ga koordinira Direktorat za prometno politiko pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, svoje programe pa je na javni razpis za sofinanciranje letos prijavilo kar 96 slovenskih občin. Občine sicer prilagajanje infrastrukture in številne akcije za spodbujanje aktivnejše mobilnosti izvajajo preko celega leta, v septembru, še posebej pa prav v času ETM, pa v sodelovanju z mnogimi društvi in prostovoljci z zanimivimi dogodki in delavnicami na ulice, ki jih pogosto tudi zaprejo za promet, privabijo še več prebivalcev vseh generacij.

Letošnje osrednje sporočilo ETM je »Varčne poti«. Dejstvo je, da tudi slovenska gospodinjstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja. To je seveda skrb vzbujajoče, pa ob tem govorimo le o gospodinjstvih in ne o ostalih stroških motoriziranega prometa, recimo stroškov gradnje in vzdrževanja javne infrastrukture, pa stroškov nesreč, onesnaževanja in podnebnih sprememb.

Prav zato Evropski teden mobilnosti letos v ospredje postavlja odločitev za racionalnejše načine potovanj. To so vsi tisti načini, ki sicer na prvi pogled ponujajo manj prestiža in udobja, pa vendar zagotavljajo svetlejšo prihodnost. Izberimo torej varčnejše poti in se pogovarjajmo o tem, kakšna bi bila naša družba, če bi večino poti opravili z javnim prevozom ali se odločili za eno od oblik aktivne mobilnosti.

Nekaj statističnih podatkov (vir: SURS, podatki za leto 2021, ko je bilo sicer zaradi epidemije opravljenih manj poti):

 • prebivalec Slovenije je v enem letu na vsakodnevnih poteh v avtomobilu prevozil 700 km, tj. 4-krat okrog Slovenije, in v povprečju opravil po 2,2 poti na dan,
 • dnevno je opravil po 31 km in za to porabil cca 52 minut,
 • povprečna pot je bila dolga 13,8 km in je trajala 23 minut,
 • po razdalji in trajanju so bile najkrajše poti, opravljene z namenom nakupovanja,
 • več kot dve tretjini poti (67 %) je bilo opravljenih z avtomobilom, 3 % pa z javnimi prevoznimi sredstvi. Z avtomobili je bilo prevoženih 85 % vseh razdalj poti, z javnimi prevoznimi sredstvi pa 5 %,
 • drugi najpogostejši način premikanja je pešačenje – peš je bilo opravljenih 21 % vseh poti,
 • na poteh, dolgih do 1 km, je bilo peš opravljenih 71 % poti,
 • na poteh, dolgih od 1 do 2,5 km, je bilo 36 % poti opravljenih peš, 9 % pa s kolesom,
 • konec leta 2021 je bilo v Sloveniji registriranih 1,2 milijona avtomobilov – 51 % na dizelsko in 47 % na bencinsko gorivo, 0,5 % pa na električni pogon; z električnimi avtomobili je bil prevožen 1 % razdalj.

Še nekaj podatkov za Gorenjsko:

 • na Gorenjskem je bilo leta 2021 registriranih 115 tisoč avtomobilov, 548 osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev, od leta 2001 pa je stopnja motorizacije vseskozi nižja, kot je povprečje za Slovenijo (leta 2021 564 avtomobilov/1000 prebivalcev),
 • leta 2001 je bilo na Gorenjskem 442 avtomobilov /1000 prebivalcev, leta 2011 pa 518 avtomobilov/1000 prebivalcev,
 • po občinah na Gorenjskem je najmanj avtomobilov na 1000 prebivalcev v občini Kranjska Gora (399), največ pa v občinah Šenčur (611) in Cerklje na Gorenjskem (608).

Vsako leto se na javni razpis ETM prijavi v povprečju 8 gorenjskih občin, kar nekaj pa jih akcije izvaja popolnoma samostojno. Osem občin: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranj, Preddvor, Radovljica, Škofja Loka in Tržič je že v polnem teku s pripravami, nekatere občine, kot je na primer Mestna občina Kranj s Centrom trajnostne mobilnosti Kranj, pa so z različnimi delavnicami pričeli že sredi počitnic. Vsebinsko so programi zelo raznoliki, več o tem smo zapisali v Gorenjskem glasu (15. septembra).

Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj je partner v projektu ReMOBIL – Regijski centri mobilnosti, ki je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. V sodelovanju s petimi razvojnimi agencijami v Sloveniji testiramo regionalno upravljanje mobilnosti, ena od pomembnih nalog pa je tudi spodbujanje prebivalcev k aktivni mobilnosti.

 

RRA Gorenjske – BSC Kranj v ETM 2023

V ETM se RRA Gorenjske – BSC Kranj letos vključuje z aktivnostmi predvsem za zrelo, starejšo populacijo. Povezali smo se z društvom Rekreatur in podjetjem Soča oprema, ki se že več kot 40 let ukvarja s proizvodnjo in prodajo rehabilitacijskih pripomočkov, invalidskih vozičkov in druge opreme za gibalno ovirane. Pripravljamo program s predstavitvami in testnimi vožnjami z e-invalidskimi vozički, e-skuterji in drugimi pomagali, ki ga bomo v sodelovanju z občinami oziroma domovi starejših občanov izvedli na naslednjih lokacijah:

 • atrij Občine Tržič: v soboto, 16. septembra dopoldne na dogodku »Tržnica: Trajnostna mobilnost in lokalna hrana«,
 • Dom Petra Uzarja Tržič – Enota Naklo: v četrtek, 20. septembra dopoldne,
 • Dom upokojencev Kranj: v petek, 22. septembra

Pilotno bomo, z izbranimi skupinami članov društev upokojencev, izvedli kolesarsko štafeto, ki bo promovirala in povezala sistem souporabe koles Gorenjska.bike, Gorenjsko kolesarsko omrežje in javni potniški promet, sočasno pa bodo ekipe evidentirale tudi črne točke na predlaganih trasah.

V akciji Nakupujem s kolesom pa bomo, z namenom promocije lokalne pridelave hrane in čim krajših dobavnih poti, obiskali tri gorenjske kmetije, ki so specializirane za ekološko pridelavo. Nakupovali izleti se bodo, glede na vremenske razmere, predvidoma izvedli med 22. septembrom in 6. oktobrom. Vse informacije pa bodo objavljene na spletni strani http://e-mobilitygorenjska.si/.  

 

 

Posebnost letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti je izvedba aktivnosti, ki bodo koordinirano izboljševale pogoje za hojo in kolesarjenje po vsej Sloveniji. Pod motom POSPRAVIMO ULICE bodo občine namreč nagovorile slabe prakse, ki onemogočajo ali otežujejo hojo in kolesarjenje. Čeprav je infrastruktura zanju marsikje že primerna, pa so na njej vse prevečkrat številne ovire, ki bi jih bilo treba zaradi preglednosti, varnosti in udobnosti uporabe prestaviti na primernejše mesto ali celo odstraniti. Ključni rezultat aktivnosti POSPRAVIMO ULICE bodo bolj urejene in bolj varne površine za pešce in kolesarje ter bolj ozaveščeni prebivalci, vodstva občin in drugi deležniki.

Vabljeni na ETM dogodke v čim večjem številu!

Prijavite se na naše e-novice!.