RCM-ji smo aktivno sodelovali na zaključnem dogodku Evropskega tedna mobilnosti 2023

Razkrižje, 18. oktober 2023 - Na posebnem srečanju, ki ga je v Razkrižju organiziralo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, smo pregledali dosežke in izmenjali poglede na trajnostno prihodnost.

 

V pobudi Evropski teden mobilnosti je v Sloveniji sodelovalo kar 99 občin, med njimi osem gorenjskih. Skupaj je letos sodelovalo kar 3351 mest iz 50 držav, letos prvič iz petih držav izven Evrope. Evropski teden mobilnosti je tokrat v ospredje postavil odločitev za racionalnejše načine potovanj, saj pogostejše opuščanje avtomobila prinaša številne prednosti – na primer manjše javnozdravstvene stroške, več prostora za premikanje in druženje ter zadovoljnejšo skupnost.

 

Seveda sprememba potovalnih navad ni lahka naloga in pri doseganju takšne spremembe bo ključno predvsem ozaveščanje ljudi o nujni in hkrati zavestni odločitvi za spremembo – v tem pogledu ima nadvse pomembno vlogo Evropski teden mobilnosti, ki povezuje, spodbuja in izobražuje slovenske občine na njihovih poteh v bolj trajnostno prihodnost.

 

Ob splošnem opozarjanju pomena trajnostne mobilnosti so tudi letos občine izvedle vrsto aktivnosti v okviru posebnega nacionalnega tematskega sklopa (POSPRAVIMO ULICE), ki je tokrat nagovarjal nepotrebne ovire oziroma slabe prakse, ki onemogočajo ali otežujejo hojo in kolesarjenje. Občine so tako uporabile novo nacionalno gradivo za evidentiranje, odstranjevanje in preprečevanje ovir na javnih površinah. Ključni rezultat na ta način izpeljanih aktivnosti bodo bolj urejene in varne poti pešcev in kolesarjev ter bolj ozaveščeni prebivalci, vodstva občin in drugi deležniki.

 

Regionalni koordinatorji iz Regijskih centrov mobilnosti, ki jih pilotno testiramo v okviru projekta ReMOBIL, smo na pobudo nacionalne koordinatorke ETM moderirali delo v skupinah, kjer smo se z lokalnimi koordinatorji ETM osredotočili na tri teme: Izvajanje zahtevnejših ukrepov, učinkovitost aktivnosti in aktivnosti na regionalni ravni.

 

Kot vsako leto so bile tudi na tokratnem zaključnem dogodku v Razkrižju posebej prepoznane občine, ki so bile najbolj aktivne v okviru letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti. V kategoriji manjših občin je priznanje dobila Občina Rečica ob Savinji, med srednje velikimi občinami je bila kot najbolj aktivna Občina Tolmin, med velikimi občinami pa Občina Velenje.

 

Ob tej priložnosti smo obeležili tudi dvajseto izvedbo v občinah Radovljica in Postojna, ki sta prejeli posebno priznanje.

 

 

Župan Občine Razkrižje, Stanko Ivanušič, se je s svojo majhno ekipo sodelavcev izkazal za izvrstnega gostitelja in med drugim nanizal tudi svoje izkušnje s sodelovanjem v pobudi ETM.

 

Srečanje smo sklenili z mislijo, da se bodo občine in regije morale v prihodnosti osredotočiti na zahtevnejše, predvsem pa učinkovitejše ukrepe. V luči vse bolj intenzivnih podnebnih sprememb, ki se v Sloveniji kažejo kot vse pogostejše naravne ujme, je namreč skrajni čas, da začnemo uresničevati že dolga leta zastavljene cilje zmanjšanja obremenjevanja okolja – opuščanje množične uporabe avtomobila je pri tem ključnega pomena.

 

Novica je povzeta po sporočilu za javnost MOPE. Več informacij: http://e-mobilitygorenjska.si/rcm-na-zakljucnem-dogodku-etm/

 

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.