4. Konferenca o lokalni e-mobilnosti

V organizaciji društva za e-mobilnost Emobility je 13. aprila 2022, na Brdu pri Kranju potekala celodnevna konferenca na temo spodbujanja e-mobilnosti v lokalnih skupnostih. Konference se je udeležil tudi RRA Gorenjske – BSC Kranj, ki je na konferenci predstavil delo regionalnih razvojnih agencij Z kohezijske regije na področju uvajanja e-mobilnosti.

Udeleženci na 4. konferenci e-mobilnosti so se seznanili z izkušnjami nekaterih najuspešnejših evropskih držav. Glavne teme konference so bila vprašanja povezana s polnilno infrastrukturo in obračunavanjem polnjenja vozil, razvojem e-vozil in baterij ter vlogo občin in razvojnih agencij pri širjenju e-mobilnosti. Panelne razprave so ponudile dodatne odgovore na aktualna vprašanja o investicijah, davčni zakonodaji in izboljšanju uporabniške izkušnje e-mobilnosti.  V okviru konference je potekal tudi tradicionalni izbor za najbolj e-mobilnostno mesto in občino, kjer sta bila med kandidati za mesto tudi Kranjska Gora in za občino Mestna občina Kranj.

 

Uroš Rozman, direktor regionalne razvojne agencije Podravje, je predstavil razvoj e-kolesarstva in mrežo kolesarskih povezav za Vzhodno kohezijsko regijo, enako vsebino je za Osrednjeslovensko statistično regijo predstavila Liljana Drevenšek, namestnica direktorice RRA LUR. Blanka Odlazek, vodja projektov pri RRA Gorenjske – BSC Kranj, je predstavila spodbujanje e-mobilnosti: Regionalnega razvojnega centra Koper, večletno sodelovanje z Mestno občino Koper pri uvajanju e-mobilnosti in nadaljnje načrte, Posoškega razvojnega centra (PRC), skupno sodelovanje v projektih e-MOTICON in CROSSMOBY. Pri CROSSMOBY projektu je bil BSC Kranj povabljen v ožjo delovno skupino za pripravo Regijske celostne prometne strategije za širše območje Julijskih Alp, pod vodstvom PRC. Posoški razvojni center je v projektu CROSSMOBY eno leto testiral električni avto ID4, testiral souporabo tega električnega vozila in poleg drugih aktivnosti izvedel anketo za pripravljenost souporabe vozil med uporabniki, ki je pokazala, da bi 67 % anketiranih uporabljalo sistem souporabe vozil.

RRA Gorenjske – BSC Kranj je svojo zgodbo podpori uvajanja e-mobilnosti začel l. 2010 na pobudo Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj in preko finančnega mehanizma LAS z Gorenjskimi elektrarnami ter s soglasjem občin Bohinj, Bled, Kranjska Gora, Preddvor in Jezersko poslavil pet električnih polnilnic in organiziral popotovanje po Gorenjski s petnajstimi električnimi vozili. Razcvet podpori uvajanja e-mobilnosti se je za RRA Gorenjsko začel l. 2015 s prijavo in pridobitvijo projekta e-MOTICON, v katerem je bila le ta obstoječa mreža polnilnic na Gorenjskem, v sodelovanju z Elektro Gorenjska, posodobljena. Projekt je omogočil nakup in vzpostavitev zalednega sistema in s tem omogočil vzpostavitev prve interoperabilne mreže električnih polnilnic na Gorenjskem, ki je kasneje postala del mreže Gremonaelektriko. Sledili so projekti e-MOPOLI in e-SMART ter pridobitev projekta Norveškega finančnega mehanizma, ReMobil, za vzpostavitev Regijskih centrov mobilnosti v vzhodni in zahodni kohezijski regiji. V projektu e-MOPOLI smo skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za Infrastrukturo in IJZP pripravili predloge ukrepov za spodbujanje e-mobilnosti za OP EKP 2021–2027, ki so bili uspešno vključeni v osnutek dokumenta OP. Hkrati smo v fazi testiranja akcijskega načrta e-MOPOLI vključili tudi Mestno občino Kranj, ki je s tem pridobila podporo za pripravo projektne dokumentacije za uvajanje polnilne infrastrukture za električne avtobuse in za nakup električnih avtobusev. V e-SMART je eden glavnih izročkov priprava prototipa digitalnega sistema za podporo odločanju o postavitvi polnilne infrastrukture za električne avtobuse in težka tovorna vozila logistike zadnjega kilometra, za javno upravo, energetski sektor in za druge investitorje v polnilno infrastrukturo na transnacionalni ravni območja Alp.

RRA Gorenjske – BSC Kranj načrtuje nadaljnje aktivnosti podpore uvajanju električne mobilnosti, kamor spada tudi vodik, hkrati nadaljuje korake v smeri celovitega načrtovanja mobilnosti znotraj regije, kot tudi medergijskega sodelovanja pri načrtovanju funkcionalne, uporabniku prijazne mobilnosti.

 

Prijavite se na naše e-novice!.