Aktivnosti v okviru LAS Gorenjska košarica

LAS Gorenjska košarica je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela vseh 11 odločb za operacije iz 1. Javnega poziva LAS GK za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je prejela pozitivne odločbe za naslednje operacije:
 • USMERJANJE OBISKA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU:  neposredno in posredno namenjen ohranjanju narave in naravne dediščine, habitatov in biodiverziete (prijavitelj Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, v višini 134.237,35 € CLLD sredstev)
 • SEMENJALICA: spodbuja ekološko in biodinamično kmetijstvo, vključuje ponudnike v verige vrednosti in promovira ekološko pridelano hrano ter s tem prispeva k ohranjanju in razvoju podeželja (prijavitelj Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, v višini 99.938,75 € CLLD sredstev)
 • BOGASTVO NARAVE: prvič v območju Karavank in Kamniško Savinjskih Alp se razvija celovit produkt, ki bo prispeval k zagotovitvi ohranitve znanj in kompetenc prebivalstva, identitete podeželskega prostora, bogate naravne dediščine podeželja in razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 115.700,00 € CLLD sredstev)
 • POČAKAJ NA BUS: se zaveda pomena trajnostne mobilnosti, zato bo poleg osveščanja prebivalstva o uporabi javnega prevoza pilotno vzpostavil in zagotovil trajnostno mrežo 26 kvalitetnih avtobusnih postajališč in 1 parkirišča (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 174.382,84 € CLLD sredstev)
 • ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI: bo preko razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture vzpostavila pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 159.997,96 € CLLD sredstev)
 • MEDGENERACIJSKI CENTRI: bodo uredili skupne površine in objekte, vzpostavili socialni servis ter s svetovanji in programi za različne namene dvignili življenjsko raven prebivalstva (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 300.000,00 € CLLD sredstev)
 • ZELENE REŠITVE: bodo s spoštovanjem lokalnih vrednot aktivirale in razvile degradirana in opuščena območja na podeželju (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 299.999,76 € CLLD sredstev)
 • KULINARIČNO POPOTOVANJE: bo spodbudilo inovativno pripravo narodnih jedi iz lokalno pridelane hrane (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 98.414,09 € CLLD sredstev)
 • OD PRIDELKA DO IZDELKA: bo usposabljala ciljne skupine za uvedbo novih tehnologij na podnebne spremembe, skušala dosegati dodane vrednosti sadja in žit ter ustvarjati nova delovna mesta na kmetiji (prijavitelj KGZS Kranj, v višini 22.088,79 € CLLD sredstev)
 • ČEBELJI PARK ANTONA JANŠE:  bo prikazal življenje in vlogo čebel v naravi ter delo čebelarja Antona Janše (prijavitelj ZTK Žirovnica, v višini 299.554,13 € CLLD sredstev)
 • TEMNO NEBO:  bo zagotovil pristop za razvoj pametnega osvetljevanja in s tem zmanjšal svetlobno onesnaževanje na pilotnem območju podeželja (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 52.853,60 € CLLD sredstev)

V prvi polovici leta 2019 pa LAS Gorenjska košarica s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pričakuje 7 pogodb za prijavljene operacije (Zelena naselja, Spoznajmo biodiverziteto v naseljih, Naša industrijska dediščina naš ponos, Uporabimo lokalni les, Pametna razsvetljava, Hitro s kolesom, Gerobus).

Več o projektih CLLD 2014–2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Prijavite se na naše e-novice!.