Aktivnosti v okviru projekta Finance4SocialChange

Projekt Finance4SocialChange, v katerem sodeluje 16 partnerjev iz 12 držav območja Podonavja (AT, DE, HU, SK, SI, RO, HR, SBR, BiH, BG, MOL, UKR) naslavlja finančne instrumente za podporo socialnim in družbeno odgovornim podjetjem in projektom. Socialni podjetniki so družbeni inovatorji, ki s svojimi inovacijami rešujejo družbene probleme. Kot vsa podjetja tudi podjetja z družbenim učinkom potrebujejo dostop do relevantnih finančnih virov, podjetniško znanje ter podporno mrežo ljudi in organizacij, kar v okviru mednarodnega partnerstva naslavlja tudi projekt Finance4SocialChange.

Projekt, kjer je slovenski partner Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, se je začel izvajati v juliju 2018, septembra pa je bilo izvedeno uvodno partnersko srečanje na Madžarskem. Projekt in njegove načrtovane aktivnosti smo med drugim predstavili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na 9. Slovenskih dnevih socialne ekonomije v Hiši Evropske Unije. Na prvem srečanju regijske skupine deležnikov smo govorili o financiranju razvoja področja družbeno odgovornega podjetništva, socialnega podjetništva in socialnih inovacij ter dostopu do finančnih virov. V okviru projekta je načrtovana izvedba treh srečanj deležnikov, katerih namen je vključiti ključne regijske akterje na področju socialnega podjetništva in socialnih inovacij, izmenjava dobrih in tudi slabih praks na tem področju ter identifikacija področij dela in aktivnosti, na katerih bi bilo potrebno v regiji delati za nadaljnji razvoj socialnega in družbeno odgovornega podjetništva. V okviru prvih dveh delavnic smo identificirali trenutne trende, priložnosti in ovire na področju razvoja socialnega podjetništva, hkrati pa smo predstavili tudi trende, ki se kažejo v Evropi ter časovnico in načrtovane aktivnosti v okviru priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027, v katerem menimo, da bi obravnavano področje moralo najti svoje mesto.

V okviru delovnega srečanja projektnih partnerjev v Nemčiji, v mestu Karlsruhe, ki je potekalo marca 2019, je bil pripravljen tudi katalog dobrih praks, kjer so med 33 primeri iz partnerskih držav predstavljene tudi 4 prakse iz Slovenije in sicer:

  • Coworking center Kovčanica kot primer podpornega okolja,
  • Socialno podjetje Fundacija Vincenca Drakslerja,
  • start-up socialno podjetje iz naše regije: Center Celostne Oskrbe na domu, d.o.o., so.p., nega, oskrba, terapija na domu, ki je nastalo kot odgovor na potrebe starejših in od pomoči odvisnih oseb in
  • Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug (MGRT).

Katalog dobrih praks si lahko ogledate TUKAJ.

Projekt se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje.

Prijavite se na naše e-novice!.