Aktivnosti v okviru projekta STOB regions

Na BSC Kranj smo v okviru projekta STOB regions, Interreg Europe, organizirali pilotne delavnice za družinska podjetja, ki so v tretji fazi razvoja – se pripravljajo na prenos lastništva na naslednjo generacijo.

Po oceni raziskave, ki sta jo naredila družba Ernst&Young in Ekonomska fakulteta v Ljubljani, je v Sloveniji kar 83 % vseh podjetji družinsko vodenih, z manj kot 50 zaposlenimi. Večina teh podjetij (74 %) je starejših od 20 let in več kot polovico teh podjetij (58 %) vodi prva generacija lastnikov. Zato postaja prenos lastništva družinskega podjetja na naslednjo generacijo v Sloveniji zelo pomembna tema. Za ohranjanje delovnih mest v družinskih podjetjih in zagotavljanje kontinuitete poslovanja, pa podjetniki potrebujejo pomoč pri procesu prenosa lastništva.

BSC Kranj od leta 2017 sodeluje kot partner pri projektu STOB regions (Succession and Transfer of Business in Regions), programa Interreg Europe. Cilj projekta je, s pomočjo primerjave in izmenjave izkušenj in dobrih praks partnerjev, pomagati podjetnikom pri prenosu lastništva podjetja, pripraviti akcijski načrt prilagojen za našo regijo in državo, za zagotavljanje preživetja podjetja ob tem procesu.

Zato smo se odločili, da organiziramo delavnice za družinska podjetja, s ciljem jim pomagati pri pripravi načrta za prenos lastništva. Predvideli smo 10 skupinskih srečanj in individualno svetovanje za podjetnike. Z delavnicami smo začeli v septembru 2018 in zaključili v maju 2019. Delavnic so se udeleževali predstavnik prve oz. starejše generacije družinskega podjetja in predstavnik naslednikov oz. mlajše generacije. Na ta način smo zagotovili čim bolj učinkovito komunikacijo, izmenjavo mnenj in sodelovanje med generacijama. V 10 srečanjih smo tako pokrili zelo različne teme: prednosti in slabosti družinskega podjetja, priložnosti in nevarnosti pri prenosu lastništva, pravni in davčni vidik prenosa, konflikti v družini in podjetju, izbira in usposabljanje naslednika – delitev vlog med več nasledniki, družinske finance in finance podjetja ter nenazadnje tudi sam načrt prenosa. Poleg predaje znanja, smo s skupinskimi delavnicami omogočili podjetnikom, ki se ukvarjajo z zelo različnimi dejavnostmi, so zelo različnih velikosti (od 3 do 60 zaposlenih), se pri prenosu lastništva soočajo z različnimi situacijami (od tistih podjetnikov, ki nimajo naslednika do tistih, ki nasledstvo predajajo dvema ali več družinskim članom), da med sabo primerjajo izkušnje, izmenjajo mnenja, se drug od drugega učijo in si svetujejo.

Poleg tega smo sodelujočim podjetjem omogočili tudi individualno svetovanje z zunanjim koordinatorjem – čas, ko so se lahko pogovorili o globljih izzivih posameznega podjetja, načrtih in morebitnih ovira pri prenosu lastništva. Delavnic se je na začetku udeleževalo 17 podjetij iz celotne Slovenije, zaključilo pa 12.

Ker so podjetniki pri tej zahtevni temi še vedno precej prepuščeni sami sebi in ker podatki iz tujine kažejo, da ta proces uspešno prestane le tretjina podjetij ter na osnovi pridobljenega znanja in izkušenj iz pilotnih delavnic, smo se odločili, da bomo delavnice ponovili tudi jeseni 2019. Pri prenosu lastništva družinskega podjetja je namreč vprašanj veliko, enostavnih odgovorov pa malo.

Več informacij o projektu.

 

Prijavite se na naše e-novice!.