Aktualni župani še zadnjič skupaj na 17. seji Sveta gorenjske regije

Prostori Mestne občine Kranj so 5. novembra 2018, torej le par tednov pred lokalnimi volitvami, gostili člane Sveta gorenjske regije, ki so se še zadnjič srečali v trenutni sestavi.

Med drugim, so na 17. seji Sveta gorenjske regije člani soglasno sprejeli načrt ukrepov pripravljenih v sklopu Trajnostnega energetsko-podnebnega načrta Gorenjske (TEN Gorenjska), za katerega so ga člani že v februarju 2017 potrdili 15 % sofinanciranje s strani lokalnih skupnosti v gorenjski regiji. Načrt je predstavila Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o., ki je izpostavila skupni cilj vseh gorenjskih občin, in sicer zmanjšati emisije CO2 na območju Gorenjske za najmanj 40 % do leta 2030 (glede na izhodiščno leto 2005).

Župan občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe, je s področja izboljšanja trajnostne mobilnosti, predstavil predloge za kvalitetnejši železniški javni prevoz na Gorenjskem, ki so jih člani na seji v celoti sprejeli. Svet gorenjske regije tako podpira uvedbo enotne vozovnice za vse vrste javnega transporta za vse državljane Republike Slovenije in tujce omogoča dostopnejši in časovno ugodnejši javni prevoz na relaciji med domom in ciljem potovanja, tako da lahko vsak državljan kot potnik uporablja mestni promet, avtobuse in vlake v medkrajevnem prometu, kadar ustavljajo na območju oziroma relaciji, za katere je izdana enotna vozovnica. Od pristojnega ministrstva za infrastrukturo pričakuje uvedbo enotne vozovnice za vse vrste javnega transporta za vse državljane Republike Slovenije in tujce najkasneje do konca leta 2019 s ceno primerljivo dijaškim in študentskim vozovnicam. Sprejeti so bili tudi predlogi o taktnih voznih redih na gorenjski progi na bolj obremenjenih relacijah, kot tudi uvedba enotne 3 dnevne in 7 dnevne turistične vozovnice za ves javni prevoz za območje celotne Republike Slovenije oz. posamezne regije.

Poziv Vladi RS, da spremeni ZPIZ-2, da se upokojencem ob ponovnem vstopu na trg delovne sile ne zmanjšuje že pridobljene pravice do prejemanja polne starostne, predčasne ali vdovske pokojnine, je bil soglasno sprejet. In prisotni so strinjali s predlogom, da upokojencem ob ponovnem vstopu na trg dela ostaja polna pokojnina ne glede na število delovnih ur tedensko; ne plačujejo prispevkov iz bruto plače (vse prispevke iz plače so v preteklih letih zaposlitve do izpolnitve pravice do pokojnine že plačali); prihodki iz ponovne zaposlitve, pa se jim upoštevajo v izračun osebne dohodnine.

Svet gorenjske regije se je seznanil tudi s predlogom organizacije mrliško pregledne službe na Gorenjskem, ki ga je predstavil dr. Aleksander Stepanović, Osnovno zdravstvo Gorenjske.

 

Prijavite se na naše e-novice!.