BSC Kranj s projektom CaSCo uspel na drugem razpisu programa Interreg Območje Alp

BSC je skupaj z desetimi partnerji iz Nemčije, Italije, Avstrije, Francije in Slovenije uspel na drugem razpisu programa Interreg Območje Alp in pridobil preko 2.9 mio EUR za izvedbo projekta CaSCo.

BSC je prvič vodilni partner v programu Območje Alp s projektom, ki se dotika strateškega razvojnega vprašanja regije in območja Alp: Kako čim bolje izkoristiti strateško surovino les ter posledično pripomoči k zmanjševanju CO2? Kakovostni izdelki proizvedeni iz domačega lesa in poraba lokalnega lesa doma omogočajo in spodbuja razvoj novih tržnih niš.

Cilj projekta je dvigniti zavedanje o pomenu lokalnega lesa, možnostih njegove rabe v lokalnem in regionalnem prostoru ter razvoju izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki temeljijo na lokalnem lesu. Poleg tega projekt prinaša nova znanja, nove kompetence ter  spodbuja podjetnike, arhitekte, oblikovalce in lokalne skupnosti k lokalnemu/regionalnemu zavezništvu pri uporabi/rabi lokalnega lesa, ki od surovine do končnega izdelka prepotuje le malo kilometrov in s tem prispeva tudi k zmanjševanju CO2. Poleg tega projekt vzpostavlja t. i. pametna inovativna okolja, ki z uporabo sodobnih tehnologij razvijajo pristope in povezujejo različne deležnike v skupno zavezništvo za  večjo prepoznavnost pomembnosti in uporabnosti lokalnega lesa in večjo uporabo lokalnega lesa tako pri proizvajalcih izdelkov kot pri oblikovalcih, arhitektih kot pri lokalnih skupnostih. Poleg tega se projekt dotika zelenih javnih naročil in bodo pripravljena priporočila za deležnike o možnostih uporabe javnih naročil za čim večjo uporabo lokalnega lesa iz lokalnega okolja. Pristopi in nove rešitve  bodo v okviru projekta tudi preizkušeni s pilotnimi rešitvami za zasebni in javni sektor.

Kontakt: helena.cvenkel@bsc-kranj.si in jelena.vidovic@bsc-kranj.si

Prijavite se na naše e-novice!.