Čezmejna izobraževalna ekskurzija v okviru operacije sodelovanja Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah

V okviru projekta sodelovanja MREŽA VODNIH POTI V KSA je v organizaciji CTRP Kranj v petek, 24. septembra 2021, potekala strokovna ekskurzija na avstrijsko Koroško. Predstavniki LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije ter LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline smo obiskali avstrijske partnerje, LAS Spodnje Koroške.

V projektu MREŽA VODNIH POTI V KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALPAH smo povezani slovenski in avstrijski LAS-i iz celotnega območja Kamniško-Savinjskih Alp (v nadaljevanju KSA). Zavedamo se, da je bogastvo vodnih virov eden najpomembnejših razvojnih potencialov območja KSA, zato v sodelovanju z občinami nadaljujemo z ozaveščanjem o pomenu ohranjanja čiste pitne vode. Vodne vire tako premišljeno in skrbno vgrajujemo v turistično ponudbo območja.

 

Voda, sonaravni turizem in varstvo narave so bili rdeča nit čezmejne izobraževalne ekskurzije, ki se je pričela s sprejemom avstrijskih partnerjev na Jezerskem vrhu. Štefan Merkač iz društva EcoContact nas je vodil do Murijevega izvira in do izvira Bele ter predstavil strokovne razloge za mineralno in energijsko bogastvo številnih vodnih virov v dolini Bele. Na poti do Železne Kaple nam je predstavil tudi druga naravna bogastva doline in njihovo izkoriščanje v preteklosti.

 

V informacijskem centru Geoparka Karavanke v Železni Kapli sta nas sprejela županja Elisabeth Lobnik in predsednik tamkajšnjega LAS-a (LAG Regionalkooperation Unterkärnten) Günther Vallant. S Petrom Plaimerjem (vodja LAS-a), Geraldom Hartmannom (vodja Geoparka Karavanke) in Štefanom Merkačem so predstavili njihove pristope okoljskega izobraževanja in ozaveščanja, okoljske izzive, s katerimi se soočajo v Železni Kapli, glavne aktivnosti LAS-a, Geopark Karavanke in vlogo vode v programu geoparka. Seznanili so nas tudi z Interregovim projektom KaraWat, ki se je pričel v tem letu.

 

V Galiciji sta nas pozdravila župan Hannes Mak in vodja tamkajšnje turistične organizacije Robert Karlhofer in nas pospremila do naravnega spomenika, Podkanjskega slapu pod Obirjem (slap Wildensteiner), ki je s 54 metri najvišji prosto padajoči slap v Evropi.

 

Po opoldanskem postanku pri Klopinjskem jezeru (Klopeiner See), ki je primer množičnega turizma in omejenega dostopa do vode, smo obiskali še Junsko goro (Hemmaberg). Lokalni turistični vodnik nas je popeljal skozi bogato arheološko dediščino Rimljanov, Keltov in Vzhodnih Gotov, ki so na gori nad Rozalijinim izvirom postavili več cerkva, podžupan Globasnice Peter Hutter pa je ob ogledu Rosalinske jame med drugim predstavil tudi številna prizadevanja za ohranitev jame, saj se soočajo s stalnimi podori nad dostopno potjo.

 

Strokovno ekskurzijo, na kateri je bilo prisotno lepo število predstavnikov območij LAS-ov Gorenjska košarica, Srce Slovenije in Zgornje Savinjske in Šaleške doline, smo zaključili s pogovori o nadaljevanju projekta, njegovi nadgradnji in načinih za še učinkovitejše vključevanje lokalnih skupnosti in prebivalcev v našo vodno zgodbo.

Od gostitelja, Petra Plaimerja iz LAS Spodnja Koroška, smo se poslovili z željo po čimprejšnjem delovnem srečanju na temo nadaljnjega čezmejnega, »medLASovskega« sodelovanja v prihajajočem programskem obdobju.

 

Jugovzhodni del avstrijske Koroške ponuja lepe primere bogate naravne in kulturne dediščine, ki je povezana tudi z našimi predniki. Ob načrtovanju vašega prihodnjega izleta zato pomislite na te kraje onstran Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, vzemite seboj stekleničko za zajem zdravilne vode in se prepustite utripu vasi, kjer še vedno živi lepo število Koroških Slovencev.

 

Več o projektu: https://www.las-gorenjskakosarica.si/mreza-vodnih-poti-v-ksa/

(fotografije: LAS Gorenjska košarica)

 

Murijev izvir

Podkanjski slap

 Cerkev sv. Eme

Geopark Karavanke

Rozalijin izvir

Junska gora

 

Projekt sodelovanja “Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah” delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

Prijavite se na naše e-novice!.