C.H.A.N.G.E.R.S.

Projekt C.H.A.N.G.E.R.S. iz programa Erasmus plus je namenjen izmenjavi dobrih primerov o izobraževanju odraslih s štirimi skupnimi izobraževanji osebja, ki zajemajo tri glavne teme: energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije in trajnost v gospodinjstvih. V juliju bo na Gorenjskem potekalo prvo izobraževanje partnerske skupine.

Vsebine glede področja energetske učinkovitosti (EE), obnovljivih virih energije (OVE) in trajnosti v gospodinjstvih so na spletu na voljo več učnih gradiv. Obstajajo pa družbene skupine, npr. podeželsko prebivalstvo ali starejši občani, ki imajo malo ali nič možnosti za pridobivanje znanja o teh temah. V skladu s tem so naša glavna ciljna skupina podeželska gospodinjstva s posebnim poudarkom na starejši populaciji podeželja. Pomembno je omeniti, da se evropsko prebivalstvo stara, medtem ko 6% generacije v EU (55+) nima dostopa do interneta, 40% pa jih nikoli ni uporabljalo interneta. V tem projektu imajo vsi partnerji precejšnje izkušnje na področju izobraževanja odraslih na področju energije in trajnosti ter se zavzemajo za izboljšanje s tem povezanih znanj in spretnosti. Rezultat projekta je zbiranje dobrih primerov in priporočil v skupni dokument, ki služi kot uporabniški priročnik in  pojasnjuje, kako se lahko pripravijo in izvajajo treningi za odrasle in za starejše. Vrsta projekta „izmenjava dobrih primerov“ nagovarja predvsem sodelujočo organizacijo. Vendar si je partnerstvo resnično zavezano širiti zbirko dobrih primerov, ki so si jih delili med izvajanjem projekta, zato želimo doseči posredno ciljno skupino, ki jo sestavljajo gospodinjstva, vključno s starejšimi, zlasti na podeželju.

V sklopu projekta bodo potekala štiri srečanja z izobraževanjem osebja. Prvo tri dnevno srečanje projektne skupine iz Malte, Madžarske in Italije bomo v mesecu juliju 2021 gostil na Gorenjskem. Glavni cilj je okrepiti skupno razumevanje strokovnega osebja projektnih partnerjev v zvezi z izmenjavo znanja o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi izkušnjami.

Prijavite se na naše e-novice!.