Dan evropskega sodelovanja v Karavankah

Naše aktivno sodelovanje v okviru programov čezmejnega sodelovanja je bilo letos obeleženo tudi v okviru Evropskega dneva sodelovanja, ki je potekal 10. septembra na Zelenici. Na dogodku organiziranem v okviru čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija sta bila predstavljena dva naša projekta: karawanks@future.eu in Alpe Adria Karavanke/Karawanken.

Pod pokroviteljstvom Evropske komisije so letos že desetič zapored potekali dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja. Na stotine Interreg projektov si vsako leto prizadeva najti rešitve za čezmejne izzive po celotni Evropi. Njihova prizadevanja temeljijo na sofinanciranju iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V petek, 10. septembra 2021, smo rezultate in pomen projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo predstavljali na obmejnem območju Gorenjske, kjer so se oz. se še izvajajo številni projekti, ki jih brez programov Interreg ne bi bilo. Dogodek je bil namenjen promociji programa in sofinanciranih projektov iz trenutne (2014–2020) in predhodne finančne perspektive (2007–2013) ter mreženju in pogovoru o novih projektih.

Pohod na Zelenico je bil posvečen projektom, ki se izvajajo pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Predstavljeni so bili trije projekti in sicer karawanks@future.euAlpe Adria Karavanke/Karawanken in CROSSRISK. V dveh od teh smo bili vodilni partner Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj).

V okviru obnovljene koče na Zelenici, pred katero je potekala tokratna prireditev Dneva evropskega sodelovanja, deluje Gorniški učni center Zelenica, vzpostavljen v projektu karawanks@future.eu. Poleg Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj), kot vodilnega partnerja, je v projektu sodelovalo še 14 partnerjev (osem iz Slovenije, šest iz Avstrije). »V okviru projekta karavanke@prihodnost.eu, s polnim naslovom »karavanke@prihodnost.eu - gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti«, smo skupaj z avstrijskimi projektnimi partnerji prvič obravnavali celotno čezmejno območje Karavank,« je poudarila Barbara Špehar, ki je projekt vodila in ga na dogodku skupaj z ostalimi partnerji tudi predstavila.

Dobro izveden projekt je bil podlaga za nadaljnje sodelovanje v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken, ki je povezal 12 partnerjev z avstrijske Koroške in Gorenjske. Glavni namen skoraj 2,5 milijona evrov vrednega projekta, ki je tudi potekal pod vodstvom naše agencije, sta bila razvoj in nadgradnja ponudbe za pohodnike, kolesarje in za vse tiste, ki imajo radi tudi sneg in zimske aktivnosti. Rezultatov projekta je bilo zelo veliko. Izvedenih je bilo več kot 50 različnih dogodkov, usposabljanj in srečanj s skupno več kot 1200 udeleženci. Na več kot 40 lokacijah v zahodnih Karavankah v Sloveniji in Avstriji je bila postavljena nova infrastruktura za gorske kolesarje, pohodnike in za zimske aktivnosti, naredili smo skupen promocijski material, predstavljali območje na sejmih v tujini in pripravili strategijo nadaljnjega razvoja in čezmejnega sodelovanja. Povsem na novo je nastala turnokolesarska pot Trans Karavanke od Jezerskega do Korenskega sedla, dolga 132 kilometrov in razdeljena na pet etap. »Vsi partnerji se strinjamo, da so Karavanke priložnost tudi za nadaljnje čezmejno povezovanje in sodelovanje, s tem bomo vplivali na nadaljnji razvoj turizma in gospodarstva na tem območju. So pa Karavanke tudi zdaj, v trenutni koronski situaciji, zelo velik potencial, saj nudijo dovolj prostora in priložnosti za varno in kakovostno preživljanje prostega časa,« je na predstavitvi povedala Barbara Špehar.

Kot je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavila mag. Nina Seljak, vodja organa upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, brez čezmejnih projektov tovrstnega sodelovanja najverjetneje ne bi bilo, kot tudi ne bi bilo številnih konkretnih rezultatov za državljane – dolgoročen učinek na področju gospodarstva, turizma in ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine. Čezmejno sodelovanje je še posebej v teh časih pomembno ogrodje za vzdrževanje dobrih medsosedskih odnosov ter dodatna finančna vzpodbuda za organizacije in institucije na obmejnih območjih.

Več o dogodku, fotografije in nastali video si lahko ogledate na povezavi:

Praznujemo 10. obletnico Dneva evropskega sodelovanja – SI Interreg SI-AT

 

Prijavite se na naše e-novice!.