Delodajalcem še vedno na voljo programi za preizkus brezposelnih pred zaposlitvijo

Še vedno so na voljo sredstva na treh javnih povabilih, ki omogočajo delodajalcem, da spoznajo, preizkusijo in usposobijo brezposelne na delovnem mestu, preden se odločijo glede njihove zaposlitve.

Uposabljanje na delovnem mestu

Javno povabilo delodajalcem je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 31. 5. 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Usposabljanje na delovnem mestu omogoča delodajalcem, da spoznajo brezposelne in jih usposobijo za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja. Pri tem si lahko povrnejo upravičene stroške izvedenega usposabljanja. 

Vključijo se lahko brezposelni kandidati in kandidatke, ki so dopolnili najmanj 30 let in ustrezajo še vsem drugim pogojem ciljnih skupin za vključitev. Usposabljanje poteka brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Traja lahko dva ali tri mesece.

Delodajalcem povrnemo strošek izvedenega usposabljanja: 370 EUR za dvomesečno usposabljanje in 493 EUR za trimesečno usposabljanje udeleženca. Brezposelnim, ki se usposabljajo na delovnem mestu, izplačamo dodatek za prevoz in aktivnost. Po zaključenem usposabljanju se jih zaposli okrog 70 %.

Delodajalci lahko sodelujejo na javnem povabilu, če izpolnjujejo vse zahtevane pogoje.

Preberite več o javnem povabilu.

 

Usposabljanje na delovnem mestu za mlade

Javno povabilo delodajalcem je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 31. 5. 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Usposabljanje na delovnem mestu omogoča delodajalcem, da spoznajo in usposobijo mlade brezposelne za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja. Pri tem si lahko povrnejo upravičene stroške izvedenega usposabljanja.

Vključijo se lahko kandidati ali kandidatke, ki so mlajši od 30 let in najmanj tri mesece prijavljeni med brezposelnimi. Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Traja lahko dva ali tri mesece.

Delodajalcem povrnemo strošek izvedenega usposabljanja: 370 EUR za dvomesečno usposabljanje in 493 EUR za trimesečno usposabljanje udeleženca. Mladim brezposelnim, ki se usposabljajo na delovnem mestu, izplačamo dodatek za prevoz in aktivnost.

Delodajalci lahko sodelujejo na javnem povabilu, če izpolnjujejo vse zahtevane pogoje.

Preberite več o javnem povabilu.

 

Delovni preizskus

Javno povabilo delodajalcem je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 31. 7. 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Delovni preizkus omogoča delodajalcem, da preizkusijo brezposelne za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja z njimi. Tako spoznajo njihova znanja, veščine, delovne navade, spretnosti in odnos do dela ter si povrnejo upravičene stroške izvedenega delovnega preizkusa.

Vključijo se lahko kandidati ali kandidatke, prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Traja lahko od najmanj sto ur do največ enega meseca.

Za izveden delovni preizkus povrnemo delodajalcem ocenjeno vrednost stroškov v višini 206 EUR za udeleženca. Brezposelnim na delovnem preizkusu izplačamo dodatek za prevoz in aktivnost. Po zaključenem preizkusu se jih zaposli več kot 70 %.

Delodajalci lahko sodelujejo na javnem povabilu, če izpolnjujejo vse zahtevane pogoje.

Preberite več o javnem povabilu.

 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, www.ess.gov.si

Prijavite se na naše e-novice!.