Delovni sestanek v sklopu priprave Regionalnega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, projekt e-MOTICON

Na sestanku je bil predstavljen projekt e-MOTICON. Glavni poudarek sestanka je bila predstavitev osnutka regijskega akcijskega načrta za širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti in predstavitev poglavij, pri katerih se nujno potrebuje prispevek občin. Med drugim je bilo omenjeno, da je uvajanje trajnostne mobilnosti pomembno za zaščito okolja in zmanjšanje obsega onesnaženosti, ključni del tega je povečana uporaba stopnje deleža električne mobilnosti in potreba po iskanju optimalne rešitve za vzpostavitve e-polnilnic. Korak naprej k izboljšanju stanja na tem področju je slovenski akcijski načrt, ki bo z ostalimi akcijskimi načrti partnerjev tega projekta, del Bele knjige, skupaj s transnacionalno strategijo za širjenje interoperabilne e-polnilne infrastrukture na območju Alp.

Govora je bilo o celostni regionalni viziji na kratki in dolgi rok in na splošno. Dolgoročna vizija Gorenjske kot gorate regije vključuje uporabo e-mobilnosti v mestnih območjih ter na podeželskih in visokogorskih območjih glede na tehnološki razvoj e-mobilnosti, ne glede na zasebno ali javno izbiro prometnih sredstev. Regionalna vizija za trajnostno mobilnost je že opredeljena v lokalnih načrtih za trajnostno mobilnost ali akcijskih načrtih Lokalnih energetskih konceptov in drugih strateških dokumentih ter dopolnjuje transnacionalno strategijo e-mobilnosti za interoperabilno skupnost in povezovanje v alpskem prostoru. Vizija trajnostne mobilnosti na Gorenjskem poudarja večjo kakovost življenja ljudi tudi z uporabo trajnostnih prevoznih sredstev, ki ustrezajo potrebam ljudi.

Prijavite se na naše e-novice!.