Digitalizacija v muzejih in knjižnicah v času covid-19

V projektu CD-ETA, ki ga na BSC Kranj izvajamo v okviru programa Interreg Europe in naslavlja digitizacijo in digitalizacijo naravne in kulturne dediščine, smo v februarju izvedli sestanek skupine regijskih deležnikov. Na srečanju, smo s predstavniki muzejev in knjižnic med drugim govorili tudi o primerih dobrih praks iz naše regije.

Namen srečanja, ki smo ga izvedli 22. februarja 2022 je bil izmenjava aktualnih informacij na temo digitalizacije kulturne dediščine, razprava o dobrih praksah, ki bi jih lahko prenesli med regionalne organizacije in jih predstavili tudi mednarodnim partnerjem projekta CD-ETA na prihajajočih dogodkih in v okviru projektnih promocijskih aktivnosti.

S predstavniki muzejev in knjižnic smo govorili o aktivnostih, ki so se izvajale od zadnjega regijskega srečanja deležnikov projekta CD-ETA na temo digitalizacije in digitalne predstavitve kulturne dediščine na Gorenjskem. Med drugim so bili izpostavljeni sledeči primeri: postavitev virtualne razstave v Gorenjskem muzeju, virtualni ogled Tržiškega muzeja, kratki film s predstavitvijo in povabilom za obisk Zgornjesavskega muzeja Jesenice: Karambol biljard, Gornjesavski muzej Jesenice - YouTube. Vsi ti pristopi so namenjeni predstavitvi dediščine in ohranjanju stikov s širšo javnostjo oziroma privabljanju obiskovalcev v muzeje. Digitalne tehnologije ponujajo nove možnosti za ohranjanje kulturnih vsebin in dostopnost kulturne dediščine vsemu občinstvu. Pri tem je promocija eden ključnih elementov. Barbara Špehar in Franja Gabrovšek Schmidt, ki na BSC Kranj sodelujeta v tem mednarodnem projektu, sta z regijskimi partnerji delili informacije o načrtovani mednarodni konferenci na temo digitalizacije dediščine ter pripravi promocijskega materiala v okviru projekta. Projektna brošura in spletna stran projekta, v okviru programa Interreg Europe, predstavljata tudi dobre prakse digitalizacije naravne in kulturne dediščine, nastale v času omejitev in prilagoditev na pandemijo covid-19. Ker je to dobra priložnost za promocijo dediščine Gorenjske, so se regionalni deležniki dogovorili, da bodo predstavili nekaj kratkih opisov uspešnih projektov/primerov digitalizacije dediščine.

V okviru srečanja smo govorili tudi o možnostih razvoja in prijave novih projektnih predlogov na temo dediščine na prihajajočih evropskih razpisih. Strinjali smo se, da je izmenjava znanja in izkušenj zelo pomembna za vse deležnike. V zvezi s tem so načrtovana že nadaljnja regijska srečanja. Naslednje bo med drugim namenjeno tematiki digitalizacije drobnega tiska, kar je bilo izpostavljeno tudi na aktualnem srečanju. V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič nastaja bogata zbirka drobnega tiska pod naslovom Drobižki iz Tržiča: https://www.knjiznica-trzic.si/drobizki-iz-trzica/.

Prijavite se na naše e-novice!.