Dolgoživa družba - pomemben izziv in priložnost tudi za Gorenjsko

V organizaciji Inštituta za javno zdravje, Območne enote Kranj, je v začetku oktobra v prostorih Večgeneracijskega centra Gorenjske v Kranju potekal regijski posvet z naslovom Dolgoživa družba - pomemben izziv in priložnost tudi za Gorenjsko. Velika udeležba na dogodku kaže na aktualnost tematike in potrebnost nadaljnjega povezovanja.

Demografska gibanja spreminjajo starostno strukturo prebivalstva v Sloveniji. Pričakovano trajanje življenja se povišuje, delež starejših od 65 let narašča. V prihodnjih letih se bo intenzivnost teh trendov še okrepila, zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih: trg dela, izobraževanje in usposabljanje, ureditev sistemov socialne zaščite, bivalno in delovno okolje, področje civilne in politične participacije. Uresničitev začrtanih usmeritev mora omogočiti oblikovanje družbe in sistemov, ki bodo v spremenjenih demografskih razmerah zagotavljali blaginjo in kakovostno življenje prebivalstva s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju ter zavedanju pomena kakovostnega staranja.

Tudi Gorenjska se sooča s spreminjanjem starostne strukture prebivalstva. Družba postaja dolgoživa, kar pomeni, da se pričakovano trajanje življenja podaljšuje. Pričakuje se, da se bo ta trend v prihodnjih letih še okrepil. To pa od družbe terja zagotavljanje možnosti in priložnosti za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje, za kar pa so potrebne prilagoditve na številnih področjih tudi v naši regiji.

Prvi sklop regijskega posveta je bil namenjen DOLGOŽIVI DRUŽBI, drugi del pa DOLGOTRAJNI OSKRBI.

Predstavljeni so bili sledeči prispevki:

 

Več o posvetu si lahko preberete tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.