DOPOLNITEV ŠT. 2 K DOGOVORU ZA RAZVOJ GORENJSKE RAZVOJNE REGIJE

Na podlagi 15. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 5. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo z dne 13. 11. 2017 in Spremembe drugega povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije z dne 8. 12. 2017 sta v januarju Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa minister Zdravko Počivalšek, in Razvojni svet Gorenjske razvojne regije, ki ga zastopa predsednik razvojnega sveta Stanislav Bobnar, sklenila Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj gorenjske regije.

Za uresničevanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske razvojne regije 2014–2020 sta se ministrstvo in razvojni svet dogovorila za spremembo 13 obstoječih, izvedbo 2 dodatnih in izbris 2 projektov in sicer:

  • v okviru Prednostne osi PN3.1. v dogovor dodatno vključi 2 projekta in 2 projekta spremenita.
  • v okviru Prednostne osi PN4.4 v dogovoru spremenita 2 projekta.
  • v okviru Prednostne osi PN6.1 v dogovoru spremeni 9 projektov in izbriše 1 projekt.
  • v okviru Prednostne osi PN 8.3. v dogovoru izbriše 1 projekt

Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj gorenjske regije najdete TUKAJ.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.