Drugi sklop izobraževanj za certifikat Vodnik po Podonavju

Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC, d.o.o., Kranj, skupaj z nemškim partnerjem Danube Büro Ulm načrtuje drugi sklop brezplačnih izobraževanj za pridobitev certifikata Vodnik po Podonavju.

Znamka »Danube Guides« je evropska znamka kakovosti, ki sporoča, da imajo vodniki s tem certifikatom znanja kako izobraževati, predstavljati in interpretirati naravno dediščino različnim ciljnim skupinam turistov. V tem sklopu izobraževanj so predvidena 3 spletna izobraževanja po 3 ure, izvedena s strani Danube Büro Ulm in 16 ur spletnega izobraževanja organiziranega s strani RRA Gorenjske na temo marketinga turistične ponudbe vodnikov. Rezultat izobraževanja, ki ga bo organizirala RRA Gorenjske je priprava turistične ponudbe, ki se bo umestila na spletno stran Danube Guides in v promocijski material za promoviranje znamke.

Izobraževanja bodo razdeljena na predavanja in samostojni študij udeležencev. Na koncu izobraževanja bodo udeleženci opravljali izpit, na osnovi katerega pridobijo certifikat.

Izobraževanje je namenjeno osebam, ki lahko vodijo samostojno (s.p.), so zaposlene v turistični agenciji ali zavodu za turizem in pripravljajo in vodijo ture, imajo turistično agencijo in so hkrati tudi vodniki. Priporočeno je, da ima oseba vsaj eno od licenc za vodenje po Sloveniji.

Nujno je aktivno znanje angleščine.

 

Za udeležbo na brezplačnem izobraževanju in pridobitev certifikata je potrebno podpisati tripartitno pogodbo.

V kolikor ste zainteresirani, nam to sporočite do 19. 2. 2021 na blanka.odlazek@bsc-kranj.si.

Projekt je so-financiran s strani Državnega ministrstva Baden-Württemberg.

Prijavite se na naše e-novice!.