Drugo mednarodno usposabljanje v sklopu projekta C.H.A.N.G.E.R.S.

Oktobra 2021 je BSC Kranj organiziral mednarodno usposabljanje v sklopu projekta C.H.A.N.G.E.R.S. Predstavili smo področje energetske revščine v Sloveniji, projekte, ki so bili izvedeni v preteklosti in vse aktualne projekte. Kot predavatelji so se nam pridružili tudi vodje projektov iz LEAG-a.

Usposabljanje je potekalo 6., 7. in 8. oktobra 2021 v virtualni obliki, udeležilo pa se ga je kar petnajst udeležencev iz partnerskih držav ter po trije predavatelji iz BSC Kranj in Lokalne Energetske Agencije Gorenjske (LEAG).

 

Tridnevni dogodek je bil razdeljen na tri sklope, saj smo prvi in tretji dan v celoti izvedli pod taktirko BSC Kranj, drugi dan pa so predavali kolegi iz LEAG-a.

Prvi dan smo predstavili energetsko revščino v Sloveniji in sicer njeno ozadje, aktualne statistike, z interaktivno delavnico pa smo obnovili znanje o energetski revščini in revščini nasploh, pod vodstvom Maše Gorenšek.

Jelena Vidović, vodja področja za pametne skupnosti BSC Kranj, je predstavila enega vidnejših projektov izvedenega na področju gorenjske regije, projekt REFURB. V sklopu projeta je bilo v gorenjski regiji energetsko saniranih več stanovanjskih stvab, z namenom znižanja stroškov energetske porabe. Namen projekta je bil tudi premostitev vrzeli med ponudbenim sektorjem – izvajalci in lastniki nepremičnin v večstanovanjskih zgradbah, česar posledica je večja dostopnost in spodbuda energetskih sanacij.

 

Drugi dan usposabljanja so naši kolegi iz LEAG-a predstavili 4 projekte, s čimer so podali vpogled v izvajanje projektov na področju energetske revščine v Sloveniji.

Projekt TRECE Erasmus+, program usposabljanja za socialne agente in javne organe za obravnavo ranljivega sektorja – ljudi, ki trpijo energetsko revščino, je predstavila projektna vodja Suzana Krmelj. Prisotni na usposabljanju so bili tudi povabljeni k sodelovanju pri pilotnemu testiranju, ki ravnokar poteka.

Projekt INNOVEAS Horizon je predstavil projektni vodja Jure Eržen. Gre za projekt, umeščen na področje konsolidacije strukturirane, trajne in razširljive ponudbe za pomoč pri razvoju stalnih samozadostnih storitev za ozaveščanje in gradnjo zmogljivosti na področju energetskega pregleda in povezanih ukrepov za varčevanje z energijo v MSP.

Črtomir Kurnik, projektni vodja na LEAG je predstavil dva projekta, in sicer projet SECAP in BUILD2LC projekt. Projekt SECAP spodbuja trajnostne rasti čezmejnega območja s spodbujanjem strategij zmanjševanja ogljika za vse vrste območij, zlasti urbanih območij, ter z razvojem ustreznih ukrepov za prilagajanje in blažitev. Projekt BUILD2LC pa deluje na področju izboljšanja politik nizkoogljičnega gospodarstva, saj je njegov cilj spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo z energijo.

 

Tretji dan je Roko Padovac, projektni vodja BSC Kranj, predstavil tri projekte.

Projekt Dynamic Light je transnacionalni projekt, ki je vključeval 16 partnerjev iz sedmih različnih srednjeevropskih držav, partnerji pa so sodelovali v projektu s ciljem, da raziščejo in ocenijo tipične svetlobne situacije v posameznih občinah.

Projekt REAAL je tudi eden izmed vidnejših izvedenih projektov v gorenjski regiji, ki se je ukvarjal z  obnovljivimi viri energije na področju alpske pokrajine in je bil izveden s pomočjo švicarskega financiranja. Vodilni projektni partner je bil BSC Kranj, v projektu pa je sodelovalo deset gorenjskih občin. Z naložbami v 12 javnih zgradb je projekt spodbudil uporabo obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitih sistemov.

Projekt PEACE Alps je sestavljalo 11 partnerjev iz šestih evropskih držav. Poleg tega se je projekt opiral na 25 opazovalcev, vključno s Konvencijo župana Bruslja. Vsi projektni partnerji imajo dolgoletne izkušnje na področju trajnostnega energetskega načrtovanja na lokalni/regionalni ravni ter izkušnje pri usklajevanju in sodelovanju v energetskih projektih EU, zaradi česar je bil projekt zelo uspešno realiziran tudi na gorenjskem.

Tretji dan smo zaključili z interaktivno delavnico, ki jo je izvedla Maša Gorenšek, kjer je vsak izmed udeležencev delil svoje mnenje o drugem mednarodnem usposabljanju. Spregovorili smo tudi o aktualnih dogodkih v državah projektnih partnerjev Italije, Malte, Madžarske in Slovenije na področju energetske učinkovitosti. Izmenjali smo si informacije o aktualnem stanju v državah projektnih partnerjev in ugotovili, da se vse države trenutno soočamo s spremembami, ki se dogajajo na globalnem energetskem trgu. Cene naraščajo, zima je tik pred vrati in s tem tudi letni čas, v katerem so najbolj izpostavljene že tako ranljive družbene skupine, osebe potisnjene na družbeni rob. Zavedamo se, da obstajajo načini za pomoč družbi, a kot v mnogih drugih primerih, je potrebno problem izkoreniniti pri izvoru, od spodaj navzgor. Naš cilj je še naprej izvajati aktivnosti ter ozaveščanje na področju energetske revščine in pomagati izobraževati ter izboljšati splošno stanje energetske revščine v regiji preko vzpostavljanja dobrih praks, ki se lahko prenesejo tudi v preostale regije v državi.

 

Prijavite se na naše e-novice!.