Državni zbor sprejel zakon o spodbujanju razvoja turizma

Državni zbor je 15.februarja 2018 sprejel novi zakon o spodbujanju razvoja turizma. Zakon bo med drugim občinam omogočil zvišanje turistične takse in uvedel promocijsko takso, s čimer bodo STO in občine dobile dodatna sredstva, ter uvedel novosti glede prodaje turističnih paketov.

Zakon določa aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni in na ravni turističnega območja, opredeljuje vlogo države, občin, ponudnikov turističnih storitev in civilne družbe ter določa za to potrebne vire financiranja.

Med drugim uvaja nov vir sredstev za Slovensko turistično organizacijo (STO). Poleg turistične takse, ki jo bodo še naprej določale občine, zakon pa določa njeno zgornjo mejo pri 2,50 evra, bo namreč uvedena še promocijska taksa.

Ta bo znašala 25 odstotkov zneska turistične turistične takse in bo neposreden prihodek STO. Ob najvišjem znesku turistične takse, 2,50 evra, bo promocijska taksa znašala 0,625 evra, tako da bo gost plačal obe taksi v skupni višini 3,125 evra. STO bo s tem pridobil dodatnih 4,7 milijona evrov, občine pa dodatnih 6,9 milijona evrov letno.

Po sprejetem dopolnilu bodo turistično takso v polovični višini poleg otrok in mladine med 7. in 18. letom starosti (ne glede na tip nastanitve) plačevale tudi osebe med 18. in 30. letom starosti, ki bodo prenočevale v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč.

Občine bodo lahko z lastnimi predpisi glede na svoje cilje določile dodatne oprostitve plačila turistične takse za posamezne skupine.

Zakon bo urejal tudi poklic turističnega vodnika, in sicer pogoje, ki jih mora izpolnjevati turistični vodnik, priznavanje poklicnih kvalifikacij za ta poklic in občasno opravljanje tega poklica za tuje državljane. Poklic turističnega spremljevalca ne bo reguliran.

Zakon bo na novo določil pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev. Z izjemami glede pridobitve licenc naj bi olajšali organiziranje izletov in tudi turističnih paketov, ki jih pripravljajo šole in društva.

 

Vir: STA, www.sta.si

Prijavite se na naše e-novice!.