e-SMART

Leta 2018 je bilo na območju Alp registriranih 66.583 javno dostopnih električnih polnilnih postaj in 594.042 električnih vozil. Javne polnilne postaje so večinoma namenjene osebnim vozilom. Za širjenje mobilnosti na elektriko in njene inovativne modalitete, javne uprave spodbujajo tudi električno mobilnost za lokalni javni potniški promet in uvajanje električnih vozil za logistiko zadnjega kilometra. Polnjenje električnih avtobusov in manjših tovornih vozil, v primerjavi z električnimi osebnimi vozili, potrebuje zmogljivejše električne polnilnice. Temu sledi potreba po zmogljivejši infrastrukturi za distribucijo električne energije in pametne rešitve upravljanja distribucije električne energije.

e-SMART projekt, ki je bil pripravljen na osnovi rezultatov  projekta  e-MOTICON, bo naslednji dve leti in pol, naslavljal vlogo javnega sektorja v povezavi z električno mobilnostjo javnega potniškega prometa in logistiko zadnjega kilometra  ter energetskih operaterjev. Cilj projekta je oblikovati  mednarodne operativne instrumente za javno-zasebno partnerstvo za načrtovanje infrastrukture in storitev električne mobilnosti v cestnih potniških in tovornih prevozih v okviru pametnega omrežja in pametnih ozemelj.  Javni in zasebni sektor bosta imela korist od sodelovanja z raziskovalnimi centri in uporabniki električne mobilnosti na mednarodni ravni. Sodelovali bodo pri skupni opredelitvi digitalnih in upravljalnih orodij in pri testiranju ustreznih inovativnih ukrepov električne mobilnosti, ki se uporabljajo za javni potniški promet in logistiko zadnjega kilometra. Skupni mednarodni pristop cilja izboljšati nacionalne, regionalne in lokalne strateške načrte za distribucijo in upravljanje z energijo in mobilnostjo.

Prijavite se na naše e-novice!.