Elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu od 1. septembra 2022 izključno prek portala SPOT

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Ministrstvom za javno upravo pripravil informacijsko rešitev, ki omogoča elektronsko oddajo vloge za prijavo nezgode in poškodbe pri delu (ePrijava NPD).

Z začetkom septembra 2022 se tako papirni ER-8 ukinja. Delodajalci, poslovni subjekti in podjetniki vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) bodo v primeru nezgode in poškodbe pri delu po določilih Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu prijavo lahko oddali le še prek portala SPOT. Na ZZZS so za lažji prehod pripravili detajlna Navodila za izpolnjevanje obrazca Prijave nezgode in poškodbe pri delu.

Če e-postopkov in urejanje vlog na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik sam, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba. V tem primeru mora zakoniti zastopnik urediti novo pooblastilo, ki ga je potrebno oddati tudi za osebe, ki imajo že pooblastila za druge SPOT postopke. Dne 22. 8. 2022 je bil na portalu objavljen obrazec, ki je namenjen urejanju pooblastil samo za nove postopke v zvezi s prijavo oz. preklicem prijave nezgode ali poškodbe pri delu.

 

Pooblastilo lahko zakoniti zastopniki urejate na dva načina:

  1. elektronsko: imetniki kvalificiranega digitalna potrdila (certifikata) lahko pooblastilo za vaše pooblaščence uredite prek portala SPOT (omogočeno od 1. 9. 2022 dalje), ali
  2. s pisno vlogo, ki jo izpolnjeno in podpisano pošljete (po pošti ali elektronski pošti) na katerokoli točko SPOT.

Zgoraj omenjeni obrazec je namenjen izključno pooblaščanju oseb za postopke v zvezi z ePrijavo ali preklicem NPD, omogoča pa navedbo več oseb hkrati.

POZOR! Pooblastilo boste morali urediti najkasneje do takrat, ko bo v podjetju prišlo do nezgode ali poškodbe pri delu in ste kot delodajalec dolžni po zakonu oddati prijavo na IRSD in ZZZS, kot delodajalec pa ste obvezani nezgodo in poškodbo prijaviti takoj oz. v najkrajšem možnem času.

Več o uvedbi postopka: https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/e-poslovanje/prijave-nezgod-in-poskodb-pri-delu/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivf19DAz9DQwNA1zM3QzM3H28zUK8gowNPI31C7IdFQFDW6pB/

 

Preklic pooblastil

Ko določena pooblaščena oseba iz kateregakoli razloga ne sme več izvajati postopkov na portalu SPOT in ne sme več dostopati do podatkov v zvezi s konkretnim poslovnim subjektom (npr. zaradi prenehanja delovnega razmerja pri pooblaščencu ali zaradi zamenjave računovodskega servisa), se mora podeljena pooblastila odvzeti oz. jih preklicati.

Preklic pooblastila lahko ravno tako urejate elektronsko ali s pisno vlogo, bodisi:

  • preklic pooblastila za procesna dejanja v postopkih na portalu SPOT, s katero zakoniti zastopnik oz. poslovni subjekt prekliče/odvzame pooblastilo pooblaščencu, ali
  • pooblaščenčeva odpoved pooblastila za procesna dejanja v postopkih na portalu SPOT, s katero pooblaščenec sam odstopa od podeljenega pooblastila.

 

(povzeto po SPOT, ZZZS; 2022)

Urška Grašič

svetovalka SPOT Svetovanje Gorenjska

30. 9. 2022

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 

Prijavite se na naše e-novice!.