EU podprla slovenska mikropodjetja z 21 milijoni evrov

Evropski investicijski sklad in Slovenski podjetniški sklad sta podpisala prvi jamstveni sporazum o financiranju slovenskih mikropodjetij v okviru programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije. Okoli tisoč slovenskih mikropodjetij, predvsem s prikrajšanih območij, bo tako lahko prišlo do 21 milijonov evrov ugodnih posojil.

Sporazum bo Slovenskemu podjetniškemu skladu omogočil, da bo mikropodjetnikom, od katerih se mnogi srečujejo s težavami pri dostopu do financiranja, zagotovil finančno podporo v obliki posojil z ročnostjo dve leti in pol.

Posojila bodo namenjena spodbujanju podjetništva v Sloveniji, še posebej na podeželju, ter mladim in ženskam, kot tudi razvoju določenih sektorjev, denimo ustvarjalne industrije in podjetij, ki izkoriščajo slovenske naravne vire. Prednost pri pridobivanju posojil bodo imela prikrajšana območja z visoko stopnjo brezposelnosti.

Mikropodjetjem bodo na voljo cenovno dostopnejša posojila z nižjimi obrestnimi merami, prehodnim obdobjem za njihovo odplačilo in poenostavljenim postopkom za odobritev.

S to podporo bodo imeli brezposelni in ljudje, ki jim grozi revščina, možnost, da si sami ustvarijo delovno mesto.

Cilj sporazuma je spodbujanje posojilojemalcev brez zaposlitve k vključitvi na trg dela. Mikrofinanciranje je pomembno v boju proti socialni izključenosti.

Evropski investicijski sklad, ki je del skupine Evropske investicijske banke, podjetjem ne nudi neposredne finančne podpore, pač pa se mikropodjetniki, ki bi želeli zaprositi za omenjena posojila, lahko obrnejo neposredno na Slovenski podjetniški sklad. Višina posojila je omejena na največ 25.000 evrov.

 

Vir: www.podjetniski-portal.si

Prijavite se na naše e-novice!.