Evropska kohezijska politika po letu 2020

Evropska komisija bo 29. maja 2018 pripravila predlog novega večletnega finančnega okvira EU. Pričakuje se, da bodo tokratna pogajanja o večletnem finančnem okviru potekala v okoliščinah, kjer bo večji poudarek na financiranju novih izzivov EU, povezanih z migracijami, zagotavljanjem varnosti in tudi s prilagajanjem na izzive globalizacije in tehnoloških sprememb. Hkrati bo proračun EU soočen tako z izpadom financiranja zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU, kot z močnimi zahtevami držav neto plačnic po znižanju obsega proračuna. Vse to bo imelo posledice na strukturo večletnega finančnega okvira in predvsem na obseg financiranja, strukturo in prioritetna področja ključne politike proračuna EU – evropsko kohezijsko politiko.

 

Prijavite se na naše e-novice!.