Evropska komisija bo podprla evropske start-upe

Evropska komisija je naznanila, da sta zagon in širitev start-upov med novimi cilji Evropske Unije. V ospredje bo postavila naložbe tveganega kapitala, ugodno obdavčenje in novosti na področju insolvečnega prava.

Evropska komisija je v zadnjih letih predlagala več politik v podporo evropskim start-upom. Mednje spada unija kapitalskih trgov, strategija enotnega trga in enotni digitalni trg. Pri tem je podprla številna evropska zagonska podjetja, ki so dandanes uspešna na svetovni ravni.

Komisija je v svojih prizadevanjih opredelila ključne težave, s katerimi se soočijo mladi podjetniki. Največja težava je dostop do financiranja, poleg tega so mnoge zakonodajne in administrativne ovire, ki omejujejo enostavnost poslovanja. Po mnenju Komisije si je treba vseeno močno prizadevati za rast in razvoj start-up podjetij, saj lahko kvalitetno poslovanje na evropskem trgu, ki šteje polovico miljarde, ključno za svetlo prihodnost Evrope.

Z aktualno pobudo želi Evropska komisija spodbuditi podjetnike, da bi izkoristili prednosti trga EU s pol miljarde potencialnih strank, namesto iskanja poslovnih priložnosti v državah tretjega sveta le zato, ker so proizvodni stroški nižji. Številne inovativne ideje in močan podjetniški duh lahko prineseta nova delovna mesta, inovacije in večjo samostojnost državljanov EU, v seštevku pa večjo blaginjo.

Pobuda Evropske Komisije bo obsegala nadaljnje ukrepe:

  • Izboljšan dostop do financiranja v sodelovanju s številnimi evropskimi investicijskimi bankami. V načrtu je priprava vseevropskega sklada tveganega kapitala, ki ga bo podprl 400 milijonski vložek iz proračuna EU. Ker bodo upravljalci skladov primorani v to, da bodo zbrali vsaj trikrat toliko sredstev kot jih bo podarila EU, bo to generiralo 1,6 milijarde evrov vreden sklad za investicije.
  • Druga priložnost za podjetnike je predlog, ki se nanaša na nov zakonodajni predlog o insolvenčnih postopkih. Podjetja v finančnih težavah se lažje izognili kazni zaradi predhodnega poslovnega neuspeha, saj bo njihov dolg v najkasneje treh letih odpisan.
  • Poenostavitev davčnih napovedi bo olajšana s pomočjo konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB). Poleg tega bi se poenostavil sistem DDV v EU in razširile bi se smernice za dobre prakse na področju davčnih režimov članic za tvegani kapital.

Na spletni strani komisije so dostopni številni informativni pregledi, ki detajlno razložijo predlagano pobudo.

Več o tem si lahko preberete v sporočilu za javnost.

 

Vir: www.podjetniski-portal.si

Prijavite se na naše e-novice!.