Evropska sredstva za vzpostavitev modela ocene tveganja na delovnem mestu

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo finančno podprla javni razpis za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na delovnem mestu, ki ga bo objavilo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Skupna višina sredstev je 500.000 evrov, Evropski socialni sklad jih bo prispeval 80 odstotkov.

Namen razpisa je spodbujanje programov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, promocija kulture preventive in zdravja na delovnih mestih ter ozaveščanje in obveščanje javnosti, zaposlenih in delodajalcev o pomenu aktivnega in zdravega staranja.

V okviru projekta, izbranega na javnem razpisu, bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih vzpostavljen model ocene tveganja, ki bo podprt s spletno aplikacijo, in bo na voljo odgovornim osebam za varnost in zdravje pri delu v podjetjih, da bodo z njegovo pomočjo na delovnih mestih lažje prepoznale in ocenile tveganja, povezana s starostjo.

Z upoštevanjem priporočenih ukrepov za določene starostne skupine na določenih delovnih mestih bodo lahko na ta način delodajalci pripomogli k varnejšemu in bolj zdravemu okolju, prilagojenemu delovno aktivnim osebam, zlasti starejšim od 45 let.

Prijavitelj na razpis je lahko pravna oseba javnega prava s sedežem v Sloveniji, ki ima status javnega zavoda in je hkrati registrirana za opravljanje bolnišnične zdravstvene dejavnosti. Na razpisu lahko kandidira samostojno ali oblikuje konzorcij izvajalcev z največ dvema konzorcijskima partnerjema.

 

Vir in informacije: STA, 22. 7. 2017, www.sta.si

Prijavite se na naše e-novice!.