Financiranja SID banke za gospodarstvo

Tudi v drugem valu COVID-19 so v SID banki za gospodarstvo pripravili prilagojene programe neposrednega in posrednega financiranja, nove interventne programe ter tudi razvojne programe, ki so pomembni za zagon gospodarstva. Skupna višina sredstev, ki so jih namenili za ta namen znaša 600 milijonov evrov. Prav tako nadaljujejo z izvajanjem različnih instrumentov zavarovanj za ublažitev finančnih posledic epidemije COVID-19.

V nadaljevanju so kratko opisane oblike programov katere vam ponujajo:

 

 • NEPOSREDNA FINANCIRANJA IN ZAVAROVANJA
 1. Za spodbuditev raziskav, razvoja in inovacij nudijo nov program za izvedbo raziskovalno-razvojnega in naložbenega projekta (RRI 3), ki je namenjen samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, velikim podjetjem ter zadrugam. Prilagojen je potrebam glede na COVID-19 in ga lahko koristite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta.
 1. Neposredni likvidnostni krediti podjetjem po programu SDMKV. Krediti so namenjeni malim in srednje velikim ter velikim podjetjem, pri katerih je zaradi epidemije COVID-19 prišlo do izrednega izpada dohodkov in težav z likvidnostjo.
 1. Za podjetja, dejavna v gozdno-lesni verigi je še vedno na voljo financiranje naložb in obratnega kapitala (LES 1). Financiranje je namenjeno samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, velikim podjetjem ter zadrugam.
 1. Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja nudijo ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz, predvsem v smislu omogočanja daljše ročnosti instrumenta, pri čemer ne zahtevajo dodatnih varščin za nove posle. Poleg bančnih garancij nudijo tudi zavarovanje, tako za storitvene kot za plačilne garancije. Možno je tudi zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz, pri čemer za zavarovanja veljajo prilagojeni pogoji. Zaradi omejevanja kreditnih zavarovalnic na področju zavarovalnih kritij, so razvili TopUp shemo, ki omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja, ki ga podjetja dobijo preko zavarovalnih institucij (Coface PKZ in Zavarovalnica Triglav), s čimer pridobijo varnost za poslovanje na izvoznih trgih EU in OECD.
 1. V imenu in za račun države v okviru poroštvene sheme ZIUOPOK, opravljajo vse posle v zvezi z izvajanjem in unovčevanjem poroštev, na podlagi katerih lahko banke odobrijo za 200 milijonov evrov odlogov plačil kreditov in po kateri je bilo do konca oktobra prijavljenih za 154 milijonov evrov odloženih obveznosti kreditnih obveznosti pravnih in fizičnih oseb, kar predstavlja več kot 60 milijonov evrov poroštev Republike Slovenije. SID banka opravlja tudi vse posle v zvezi z izdajo in unovčevanjem poroštev po ZDLGPE, pri čemer znaša poroštvo Republike Slovenije 2 milijardi evrov za likvidnostne kredite odobrene preko poslovnih bank.

 

 • POSREDNA FINANCIRANJA
 1. Preko posrednega financiranja so še vedno na voljo prilagojeni programi financiranj iz sredstev SID banke preko Abanke, Addiko Bank, NKBM in Sberbank. Financiranje je namenjeno za razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije, regionalni in družbeni razvoj, financiranje za razvoj družbe znanja in inovativnega podjetništva ter za razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje in ga lahko koristijo vsa podjetja, tudi samostojni podjetniki in samozaposleni.
 1. Preko novega Sklada skladov COVID-19, ki ga upravlja SID banka, so mikro ali malim podjetjem, vključno z zagonskimi ter socialnimi podjetji, na voljo sredstva v obliki mikroposojil. Posojila lahko prejmejo preko Primorske hranilnice Vipave in Slovenskega podjetniškega sklada. Podjetjem vseh velikosti pa so neposredno preko SID banke na voljo sredstva za raziskave, razvoj in inovacije (RRI).
 1. Prav tako so preko Sklada skladov tudi v drugem valu iz virov evropske kohezijske politike na voljo sredstva za raziskave, razvoj in inovacije. Prejmejo jih lahko zagonska podjetja, samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja ter zadruge, preko Sberbank, Gorenjske banke in neposredno preko SID banke.
 1. Prvovrstne, brezpogojne ter brezplačne portfeljske garancije v okviru Sklada skladov, lahko za naložbe in tekoče poslovanje koristijo samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), zavodi in zadruge. Koriščenje je možno preko sodelujočih finančnih institucij - NLB, Delavska hranilnica in Primorska hranilnica Vipava. Podjetja lahko na ta način izboljšajo svoj dostop do virov financiranja, hkrati pa prejmejo ugodnejše pogoje zadolževanja, saj je SID banka kot izvajalka finančnega instrumenta zagotovila kar 62,5 % kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta. Z razpoložljivo jamstveno kvoto 61 milijonov evrov, bo v več tranšah EKP sredstev skupaj s sredstvi sodelujočih finančnih institucij na voljo najmanj 100 milijonov evrov posojil, od tega je na voljo še 85 milijonov evrov.

 

V SID banki prav tako izvajajo nadaljevanje drugih obstoječih in v tem času uvedenih programov financiranja, namenjenih financiranju izvoza, financiranju občin, celovite energetske prenove javnih stavb ter financiranju projektov urbanega razvoja, zelene transformacije in krožne naravnanosti, ki se izvajajo v okviru posojilnih skladov.

Za več informacij glede opisanih programov so podjetnikom na voljo na elektronskem naslovu: financiranje@sid.si ali na telefonskih številkah: 01/2007 480 in 01/2007 514.

 

Prijavite se na naše e-novice!.