Glejte na računalnik, da ne spregledate izvršbe!

Od novembra naprej bo Furs pravnim osebam sklepe o izvršbi vročal le še elektronsko, prek portala eDavki. Torej, če nimate vsega potrebnega urejenega za eVročanje, si priskrbite pooblaščenca, ki to ima. Fizične osebe z dejavnostjo boste o sklepu o izvršbi - če ne boste želele drugače - še obveščene v papirni obliki. Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, Furs podaljšuje in ga objavlja na svoji spletni strani. Tako bo z novembrom veljal tudi elektronski način vročanja za sklepe o davčni izvršbi. Torej za tiste izvršbe, s katerimi se izterjujejo davčne obveznosti.

Ali nimate urejenega eVročanja?

Če nimate urejenega vsega za elektronsko vročanje, potem lahko dobite pooblaščenca za to. Izpolniti morate obrazec, ki ga najdete na spletni strani. Obrazec Vročanje-PE pooblastitelj odda v papirni obliki na pristojni finančni urad ali v elektronski obliki prek portala eDavki. Obrazec Vročanje-PE lahko oddajo prek portala eDavki tudi vsi njegovi pooblaščenci, ki imajo pravico za vložitev dokumenta Vročanje-PE. V tem primeru se vsi dokumenti namesto zavezancu vročajo njegovemu pooblaščencu za vročanje. To velja za dokumente, ki se elektronsko vročajo in za dokumente, ki se še vročajo v papirni obliki, sporočajo s Fursa. Če je pooblastitelj del sistema eVročanja, bo Furs, ki ga mora vročiti njegovemu pooblaščencu, odložil v portal eDavki, kjer ga bo pooblaščenec lahko prevzel z uporabo digitalnega potrdila. Zato dodatno opozarjajo, da zavezanci, ki so del sistema eVročanja, preverijo ali imajo njihovi pooblaščenci za vročanje, potrebno programsko in strojno opremo za vstop v portal eDavki, sicer dokumenta ne bodo mogli prevzeti in bo nastopila fikcija vročitve.

Furs podjetja in podjetnike posebej poziva, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta prek portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. Če so elektronski naslov doslej že sporočili denimo za namene eOpominjanja ali eVročanja, jim ga ni treba ponovno sporočati. Elektronski naslov je potrebno sporočiti prek portala eDavki z obrazcem eVročanje-POS.

Pa še to: eVročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve).

Kaj pa fizične osebe z dejavnostjo?

V primerih, ko je dolžnik fizična oseba, ki opravlja dejavnost, se postopki davčne izvršbe vedno vodijo zoper fizično osebo. Fizična oseba odgovarja z vsem svojim premoženjem tudi za obveznosti, ki izvirajo iz naslova opravljanja dejavnosti. To pomeni, da je v sklepih o izvršbi dolžnik v vseh primerih (ne glede na vrsto obveznosti, ki se izterjujejo) označen kot fizična oseba in ne kot posameznik, ki opravlja dejavnost. Zato se vročanje dokumentov v postopku izvršbe opravi po pravilih, ki veljajo za vročanje fizičnim osebam. To pomeni, da bo fizična oseba (tudi v primeru opravljanja dejavnosti), sklep o izvršbi prejela v papirni obliki prek pošte, razen če se prostovoljno vključi v sistem eVročanje.

Vir: http://www.finance.si/

Prijavite se na naše e-novice!.