Gorenjske ribe

Na prvem srečanju projekta Gorenjske ribe, so partnerji nanizali priložnosti ribje prehrane, predvsem z vidika uvajanja zdravih ribjih jedi v kuhinje javnih zavodov. Kuharski mojster Luka Jezeršek je predstavil sestavine in postopke priprave ribjih jedi, ki bodo odslej rdeča nit nadaljnjih kulinaričnih delavnic z različnimi deležniki.

26. 8. 2020 je na Dvoru Jezeršek Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, v okviru operacije Gorenjske ribe (LAS Gorenjska košarica), izvedla prvo srečanje z delavnico. Projektni partnerji so nanizali projektne aktivnosti in izpostavili izzive ter priložnosti ribje prehrane, predvsem z vidika uvajanja zdravih ribjih jedi v javne kuhinje šol, vrtcev, domov za ostarele in bolnišnic. Na kulinarični delavnici je kuharski mojster Luka Jezeršek predstavil sestavine in postopke priprave 12 ribjih jedi, izmed katerih so udeleženci izbrali tistih osem, ki bodo odslej rdeča nit nadaljnjih kulinaričnih delavnic z različnimi deležniki.

Kljub dolgoletni tradiciji ribogojstva, vzreji več kot 50 ton sladkovodnih rib na Gorenjskem in vse močnejšem ozaveščanju o zdravih prehranjevalnih navadah, je poraba rib in ribjih prehrambenih izdelkov iz gorenjskih rib še vedno izredno nizka. Z operacijo Gorenjske ribe želimo stanje izboljšati; na podlagi prepoznanih izzivov in priložnosti ter strokovnega znanja in kompetenc naših projektnih partnerjev želimo dvigniti raven zdravih prehranjevalnih navad in zdravja prebivalstva na območju LAS Gorenjska košarica, z vidika gospodarstva in podjetništva pa predvsem pospešiti lokalno verigo od ribogojca do krožnika.

 

Izjave partnerjev:

Domen Bekš, vodilni partner BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

»BSC Kranj je vodilni partner operacije »Gorenjske ribe«. Izjemno ponosni smo, da smo skupaj s partnerji pridobili sredstva iz ribiškega sklada (ESRR) v sklopu programa razvoja podeželja LAS Gorenjska košarica CLLD 2014-2020. Evropska sredstva v višini skoraj 200.000 EUR so namenjena za dvig ravni zdrave prehrane iz sladkovodnih rib oz. zdravja prebivalstva na območju LAS Gorenjska košarica, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah na podeželju.«

 

Mitja Kadoič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

»KGZS – Zavod KR je eden od nosilcev razvoja kmetijstva in ribištva na Gorenjskem. Zato smo seveda z veseljem pristopili k operaciji »Gorenjske ribe«, preko katerega bomo partnerji povečali prepoznavnost ribiškega sektorja med potrošniki, še posebej med ranljivimi skupinami, za katere je zdrava, lokalno pridelana hrane še toliko bolj pomembna. Poraba rib v Sloveniji in tudi na Gorenjskem je močno pod evropskih povprečjem. Razlogi so tako kulturni kot zgodovinski, v mnogo primerih pa tudi začinjeni z različnimi miti o težavnosti priprave rib. Z izvedbo različnih tako kulinaričnih delavnic na Akademiji Jezeršek kot praktičnih delavnic na gorenjskih ribogojnicah, bomo prebivalstvu poizkušali razbiti mite o zahtevni pripravi rib, kot jih tudi seznaniti z rejci rib in njihovimi prizadevanji po proizvodnji zdrave hrane.« 

 

Martin Jezeršek, generalni direktor Jezeršek gostinstvo d.o.o.

»Kot eden izmed ključnih akterjev na področju kulinaričnega izobraževanja smo ponosni, da je tudi podjetje Jezeršek gostinstvo del operacije »Gorenjske ribe«. Skupaj z ostalimi partnerji želimo po najboljših močeh pripomoči k povečanju prepoznavnosti in porabi ribjih izdelkov ter posledično pripomoči k dvigu ravni zdrave prehrane oz. zdravja prebivalstva, dvigu ozaveščenosti o pomenu in kakovosti lokalne ribje prehrane ter okrepitve znanja za njihovo pripravo in ponujanje. Tako bomo v sklopu Akademije Jezeršek vzpostavili izobraževalno-razvojno središče za celovito uvajanje in promocijo ribje prehrane s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah in izvedli večje število brezplačnih kulinaričnih delavnic. Izrednega pomena za naše podjetje v sklopu operacije sta zagotovo naložba v infrastrukturo in novo ustvarjeno delovno mesto.«

 

Janez Vidmar, Vodomec proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.

»Na Gorenjskem je kar nekaj rejcev rib, ki smo krajevno razporejeni po celotni regiji. Podjetje Vodomec d.o.o. je eno vodilnih podjetij za vzrejo rib v Sloveniji in vodilni proizvajalec šarenke na Gorenjskem. V projekt »Gorenjske ribe« smo se priključili z željo ozavestiti lokalno prebivalstvo o pomenu visokokakovostne, zdrave, lokalno pridelane hrane. Lokalni rejci smo vedno največja garancija visoke kakovosti ribjih proizvodov, saj je pri le-teh svežost ena poglavitnih kakovostnih parametrov; le kdo drug kot lokalni rejec lahko potrošniku dobesedno ponudi ribo iz vode na krožnik.«

 

Operacija Gorenjske ribe je bila odobrena v okviru sredstev CLLD 2014-2020 na 2. javnem pozivu LAS Gorenjska košarica. Ta je v višini 85 % sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV) je 277.132,63 €, od tega vrednost ESPR 199.569,22 € (85 %).

 

V projektu sodelujejo: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (vodilni partner), Jezeršek gostinstvo d.o.o., Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Vodomec proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.

Več informacij o projektu: https://www.las-gorenjskakosarica.si/gorenjske-ribe/

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.