Gorenjski župani so se seznanili s predlogi projektov za vključitev v Dogovor za razvoj gorenjske regije in potrdili načrt dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske

Dne 7. 12. 2017 so se v prostorih Mestne občine Kranj zbrali župani na svoji 14. seji Sveta gorenjske regije, na kateri so podprli program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za prihodnje leto ter se seznanili s potekom usklajevanja projektov za vključitev v drugi dogovor za razvoj gorenjske regije.

Člani sveta gorenjske regije, ki ga sestavljajo župani osemnajstih gorenjskih občin, so na svoji seji glavnino razprave namenili pripravi in usklajevanju projektov znotraj regije za vključitev v drugi Dogovor za razvoj gorenjske regije. V sredini novembra 2017 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo drugo povabilo Razvojnim svetom regij za pripravo dogovorov za razvoj regij. V kohezijski regiji Zahodna Slovenija, kamor spada tudi Gorenjska, se bodo lahko sofinancirale naslednje vsebine: Spodbujanje podjetništva, Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, Vlaganje v vodni sektor ter Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti. Velik interes se v regiji kaže za gradnjo kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, kar je tudi osrednja razvojna zgodba naše regije do leta 2020. Še vedno pa so na Gorenjskem velike potrebe po vlaganju v vodni sektor, in sicer po gradnji javne infrastrukture tako za odpadno vodo kot tudi za oskrbo s pitno vodo. Nekaj projektov pa se v regiji pripravlja tudi na področju spodbujanja podjetništva. Usklajevanja bodo potekala še do sredine januarja, ko je potrebno projekte prijaviti na gospodarsko ministrstvo. Za pripravo dogovorov za razvoj regij je v okviru drugega povabila za celotno Slovenijo na voljo dobrih 418 milijonov, od katerih na Gorenjskem, za sofinanciranje razvojnih projektov do leta 2023, računamo na dobrih 30 milijonov evrov.

Župani so na seji potrdili tudi program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2018. S tem so podprli splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj, Razvojne agencije Sora in Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR). Ključno v prihodnjem letu je usklajevanje in izvajanje Dogovora za razvoj gorenjske regije in projektov izvajanja strategij lokalnega razvoja obeh lokalnih akcijskih skupin (LAS Gorenjska košarica in LAS Loškega pogorja). Regionalna razvojna agencija Gorenjske bo tudi v prihodnjem letu delovala kot podpora razvojnim strukturam regije pri izvajanju projektov in ukrepov na petih razvojnih področjih: Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost, Razvoj človeških virov, Turizem, Okolje prostor in infrastruktura ter Razvoj podeželja. Župani so pri tem izpostavili, da regija potrebuje močno razvojno agencijo, pri čemer pa je potrebno najti in vzpostaviti sistem, po katerem bodo vse občine imele zadostno strokovno podporo pri izvajanju razvojnih nalog in projektov.

Svet gorenjske regije se je seznanil s predlogom nadaljevanja projekta »Gorenjsko kolesarsko omrežje« in sprejel spremenjen poslovnik delovanja.

Ker je bila to zadnja seja županov v tem letu je direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj, g. Rok Šimenc ob koncu vsem zaželel vse dobro v letu 2018.

Prijavite se na naše e-novice!.