Gyor, kraj partnerskega gostovanja INNOGROW Interreg Europe programa

Medregionalna delavnica o podpori novih poslovnih modelov za mala in srednje velika podjetja (MSP) na podeželju, prvi dan, je bila del tri dnevnega sestanka transnacionalnega projekta INNOGROW v Györju. Dogodek je bil priložnost za razpravo o izzivih inovativnosti poslovnih modelov za podjetja na podeželju. Obravnava vsebin je bila razdeljena na delavnice. Prva delavnica je bila namenjena podpori inovacij. Govorniki, ki so predstavili vsebino in spodbudili pogovore so bili: Roland Dancsecs, vodja projekta pri Pannonu Novumu, ki je govoril o podpori inovacij, Zoltan Kalcsu, vodja projektov v Pannon Novumu, ki je predstavil uspešne lokalne primere podeželja Inovativnost MSPjev in Pörneczi Attila, iz Univerze Szechenyi, ki je predstavil možnosti uporabe dronov v kmetijskih podeželskih območjih.

Govorniki na delavnici Inovacijske omejitve in ovire za podeželska gospodarstva MSP, so bili Kalmáé dr. Hollósi Erika iz Győr - Moson - Sopron okrožja Gospodarske zbornice, ki je govorila o svojih izkušnjah pri spodbujanju inovacij za MSP na podeželju. Delavnico EU in mednarodni razvoj na področju inovacij je gostil Carlo Palazzoli iz GD Lombardije, ki je predstavil podeželsko-urbana partnerstva in inovativne dobre prakse na metropolitanskem območju v Milanu.

Popoldan je bila organizirana delavnica o podpori novih poslovnih modelov za MSP na podeželju. Na tej delavnici so bili predstavljeni EU in mednarodni dogodki na področju inovacij s strani Cseke Bence, vodja projekta za razvoj podeželja na področju turizma, občina Nagykanizsa, IE ruralna rast.

Drugi dan dogodka, dopoldne, so se partnerji osredotočili na priporočila za oblikovalce politik o inovativnosti poslovnega modela. Na delavnici Priporočila o pripravi politik za javne organe glede regulativnega okvira za inovacije za MSP na podeželju so moderatorji interaktivne izmenjave znanja in govorniki bili Bodor Norbert iz državnega sekretariata Ministrstva za finance za sredstva EU, ki so predstavili Operativni program za razvoj teritorialnih in razvojnih ciljev in Cseke Bence iz Razvojne agencije Nagykanizsa, IMRO-DDKK Nonprofit Ltd., ki je predstavil lokalne razvojne projekte kmetijske logistike v Letenye. Druga dopoldanska delavnica je bila posvečena dejavnikom inovacij v podeželskih MSP. Poročilo o primerjalni analizi o obstoječih politikah konkurenčnosti MSP na podeželju je predstavil Jeremy Phillipson z univerze Newcastle, finančno podporo in program Leader za dejavnosti razvoja podeželja je predstavil Inzsöl Renata, vodja grozdov pri Lokalnem grozdu izdelkov. Arturs Penčura, vodja projektov Zemgalske planirane regije, je predstavil poročilo o analizi rezultatov s srečanj javnega posvetovanja, organiziranih v partnerskih regijah za izboljšanje regionalnih in nacionalnih politik za podporo inovacijam, usmerjenih v konkurenčnost podeželskih malih in srednjih podjetij.

Popoldan drugega dne je bil namenjen dejavnikom, ki vplivajo na vključevanje MSP v nove koalicije. Interaktivna delavnica je razdelila udeležence v dve skupini, za razpravo o posebnih temah, izpostavljenih med prejšnjo predstavitvijo dopoldanske delavnice. Kasneje so se aktivnosti nadaljevale s sestankom o izvajanju projekta, vključno s poročilom o priporočilih o politiki za izboljšanje obstoječih političnih ukrepov.

Tretji dan je bil namenjen izmenjavi izkušenj in posvetovanju o uvajanju inovativnih poslovnih modelov v podjetništvo na podeželju z obiskom podeželskega MSP Bio-textima, ki proizvajajo lokalne izdelke iz sadja.

Prijavite se na naše e-novice!.