HoCare2.0 projekt - predstavitev projektnih rešitev na dogodkih

O projektu HoCare2.0
Projekt podpira uvajanje rešitev za nego na domu, osredotočenih na stranke, z uporabo metode soustvarjanja. Financiran je iz programa Interreg SREDNJA EVROPA. Projekt izvaja 11 partnerjev iz Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske in Slovenije.
 
HoCare2.0 - predstavlja soustvarjanje rešitev - 13. april 2022 
 
V sredo, 13. aprila 2022 smo organizirali prvi spletni Webinar z naslovom HoCare2.0 - projekt, ki predstavlja soustvarjanje, ki je na željo prisotnih starostnikov potekal preko Google Meet platforme.   Webinar je trajal skoraj štiri ure, namenjen pa je bil starostnikom, splošni javnosti in predstavitvi pilotnih projektov, ki ponujajo storitve starejšim od 65 let. Dogodka se je udeležilo 32 udeležencev.
 
Webinar je potekal pod vodstovom Jelene Vidović, vodje področja za pametne skupnosti BSC Kranj, ki je predstavila projekt HoCare2.0. Po uvodu je sledila predstavitev pilotnih projektov, sledili pa sta delavnici »HoCare2.0 za MSP« in »Javne storitve za HoCare2.0« Interaktivni delavnici sta poželi obilo odobravanja, saj so si udeleženci med sabo izmenjavali mnenja iz prve roke, pri čemer so pomemben vidik in vpogled v področje oskrbe na domu iz prve roke lahko podali starostniki. 
 
Glavni cilj dogodka je bila predstavitev HoCare2.0 projekta, pilotnih rešitev pripravljenih v sklopu projekta in seznanitev udeležencev z možnostmi uporabe pripomočkov za lajšanje in podaljšanje življenja starostnikov v domačem okolju. 
 
HoCare2.0 - možnosti soustvarjanja oskrbe za starostnike - 26. april 2022 
 
V torek, 26. aprila 2022 smo organizirali drugi spletni Webinar z naslovom Hocare2.0 projekt - možnosti soustvarjanja oskrbe za starostnike, ki je prav tako kot prvi dogodek na željo starostnikov z obrazložitvijo lažje uporabe potekal preko preko platforme Google Meet. Webinar je trajal dobre tri ure, udeležilo pa se ga je 33 udeležencev. Enako kot prvi Webinar je bil tudi ta v prvi vrsti namenjen starostnikom ter vsem iz splošne javnosti, ki jih zanima področje digitalnih rešitev za varnejše življenja starostnikov v lastnih domovih. 
 
Jelena Vidović, vodja področja za pametne skupnosti BSC Kranj je vodila Webinar, pričela pa je s pozdravom prisotnih in predstavitvijo HoCare2.0 projekta. Webinar je bil razdeljen na dva dela in sicer, prvi del, ki je vseboval predstavitev pilotov in drugi del, diskusija, podaja mnenje glede predstavljenih pilotnih projektov. Prav tako pa so udeleženci tudi podali mnenje glede trenutnega sistema oskrbe starostnikov oz. oskrbe potrebnih na domu, novega zakona o dolgotrajni oskrbi ter predlogih, možnostih in nujnostih nadrgaditve in izboljšav oskrbe na domu, ki bi morale biti uvedene v slovenski sistem oskrbe na domu. 
 
Prijavite se na naše e-novice!.