INDUSTRIJSKA KULTURA V EVROPI – DRUŽBA V ČASU NOVEGA INDUSTRIJSKEGA PREHODA

InduCult2.0 (Industrijska kultura) – slavnostno projektno srečanje v belgijskem Genku in Bruslju, 21. – 23. marca 2018
Industrija je intenzivno oblikovala evropsko identiteto. Z Evropsko skupnostjo za jeklo in premog (Schumanova deklaracija) je zaznamovala tudi rojstvo združene Evrope, v kateri danes živimo. V mnogih (perifernih) urbanih regijah industrija ostaja najpomembnejši delodajalec, ki se dotika vsakdanjega življenja na več načinov (delovna mesta, izobraževanje, družba, …). Trenutno se industrijsko okolje znova znatno spreminja – pogostokrat je to povzeto kot industrija 4.0 – in z njo tudi skupnosti in kultura industrijskih regij.
 
Do sedaj je bila politična pozornost v glavnem usmerjena na tehnološke vidike tega prehoda – v digitalizacijo in ključne omogočitvene tehnologije ter gospodarsko rast. Partnerji projekta smo prepričani, da zasluge »tovarne prihodnosti« slonijo tudi na njegovi kulturni privlačnosti v industrijskih regijah.
 
InduCult2.0 poudarja, da lahko industrijska kultura, ki jo nenehno oblikujejo skupnosti, ki so jo živele in jo še vedno živijo, lahko postane ključna transformacijska moč v tem industrijskem prehodu: Postopoma razumljena industrijska kultura ustvarja verodostojno in dinamično skupno podlago za identiteto in podobo z integracijo industrijske preteklosti, sedanjosti in prihodnosti regije.
 
Na ta način industrijska kultura naslavlja obstoječo EU politiko pametne specializacije, re-industrializacijo Evrope in pomembnost kulturne identitete v Evropi. Za to pa je potrebno angažiranje relevantnih in kompetentnih deležnikov, od katerih so najpomembnejši politični odločevalci, podjetja, industrijski muzeji, turistične organizacije in izobraževalne institucije, da bi industrijski kulturi dali močan glas v Evropi – na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.
 
V tem kontekstu, je v okviru partnerskega srečanja InduCult2.0 potekal politični seminar in večerni sprejem z razpravo o pomembnosti industrijske kulture, bolj podrobno tudi z evropskimi političnimi odločevalci v EU parlamentu. Slovensko delegacijo so poleg predstavnikov partnerja BSC Kranj, zastopali še župana Občine Tržič, mag. Borut Sajovic in Občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe ter predstavnica slovenskega odbora Mednarodnega združenja za varovanje industrijske dediščine prof. dr. Sonja Ifko. Glavni govorniki so delili svoja razmišljanja o dodani vrednosti industrijske kulture z gospodarskega, političnega in turističnega vidika, sledila pa je še okrogla miza strokovnjakov s tega področja in predstavitev transnacionalne brošure argumentov o dodani vrednosti industrijske kulture:
 
Poleg vsega dogajanja, je tretje srečanje projekta InduCult2.0 zaznamoval tudi čas, ko projekt prehaja v izvedbeno fazo, ki mora biti zaključena do naslednjega partnerskega sestanka v oktobru 2018. 
 
Med tridnevnim partnerskim srečanjem v Belgiji, smo si ogledali dve dobri praksi na področju oživitve nekdanjih industrijskih območij, in sicer:
 
LABIOMISTA se nahaja na sedežu nekdanjega rudnika premoga Zwartberg z mogočno vilo in parkom. Od leta 2017 je umetnik Koen Vanmechelen na tej lokaciji namestil svoj atelje, ki se nahaja na križišču mesta in podeželja, industrije in skupnosti. LABIOMISTA, dobesedno »mešanica življenja«, sama po sebi predstavlja vseobsegajoč umetniški projekt, postavljen kot model za filozofske ideje, na katerih temelji delo Vanmechelena. LABIOMISTA je gostiteljica prve Open Universities of Diversity sorodnih ustanov. Na zemljišču živijo in se razmnožujejo tudi umetnikove živali. To je laboratorij in knjižnica biokulturne raznolikosti.
 
Thor je globalni razvojni projekt, preko katerega je nekdanji rudnik Waterschei preoblikovan v priljubljeni kompleks za tehnologijo, energijo in inovacije. Glavna zgradba nekdanjega rudarskega območja še vedno deluje kot osrednja lokacija in ima sejne sobe, avlo in restavracije.
Več informacij: http://www.thorpark.be/en
 
Vabljeni, da spremljate dogajanje na projektu tudi preko facebook strani in tako povečate promocijsko vrednost industrijske kulture https://www.facebook.com/Inducult2.0.
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.