Informacija o novem pridobljenem projektu »ReMOBIL - Regijski centri mobilnosti«

Prve jesenske aktivnosti v projektu ReMOBIL – Regijski centri mobilnosti so usmerjene v promocijo Evropskega tedna mobilnosti. Projekt pa je predvsem priložnost konstruktivnega prihodnjega sodelovanja pri vzpostavitvi in testiranju učinkovitega sistemskega modela upravljanja in načrtovanja mobilnosti na regionalni in medregionalni ravni …

»Promet v Sloveniji velja za enega glavnih virov onesnaževanja zraka in emisij toplogrednih plinov. Za boljše načrtovanje in upravljanje je potrebno usklajevati mnogo različnih interesov. Promet se praviloma ne konča na mejah, zato je potrebno usklajevati pričakovanja več kot dvesto slovenskih občin ter pristojnosti različnih resornih ministrstev in njihovih služb na državni ravni. Učinkovito orodje pri tem bodo lahko regijski centri mobilnosti. Strokovnjaki na takšnih centrih so poznavalci lokalnih/regionalnih okolij in njihovih značilnosti ter sogovornik državnih resorjev. Takšen regionalni model upravlja mobilnosti se preizkuša v projektu ReMOBIL. Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021, ki predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Izvaja se v letih 2022 do 2024.

Vodilni partner je Posoški razvojni center. V projektu sodelujejo še Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o., AMZS, d. d., Ljubljanski urbanistični Zavod d. d. Pomembno vlogo ima projektni partner iz Norveške Viken County Council, ki je okrožje norveškega glavnega mesta Oslo. V projektu se s prenosom dobrih praks iz tujine naslavlja bolj učinkovito načrtovanje trajnostne mobilnosti. Model bo preizkušen v okviru šestih vzpostavljenih regionalnih centrov mobilnosti:

 

Partner (RRA)

Krajše ime za RCM

Lokacije

Daljše ime za RCM sedež

PRCRCM Severna PrimorskaTolminRegijski center mobilnosti Severna Primorska
RRA LURRCM LURLjubljanaRegijski center mobilnosti Ljubljanske urbane regije
BSC KranjRCM GorenjskaKranjRegijski center mobilnosti Gorenjska
RRC KoperRCM Istra Brkini KrasKoperRegijski center mobilnosti Istra Brkini Kras
RRA PodravjeRCM PodravjeMariborRegijski center mobilnosti Podravje
RRA KoroškaRCM KoroškaDravogradRegijski center mobilnosti Koroška

 

Delovanje regijskih centrov mobilnosti bo olajšalo sodelovanje lokalnih in regionalnih ravni z nacionalno ravnjo, pristojno za promet (Ministrstvo za infrastrukturo – Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko) in pristojnimi za prostorsko načrtovanje (Ministrstvo za okolje in prostor) ter digitalizacijo Mobilnost kot storitev (Ministrstvo za javno upravo).

V sklopu projekta bodo izvedena specializirana usposabljanja strokovnjakov, s čimer bo projekt prispeval k višji stopnji informiranosti in specializiranosti občinskih, medobčinskih in regionalnih strokovnih služb za dolgoročni razvoj in uvajanje sistemov trajnostne mobilnosti.

Nadgrajena in testirana bo AMZS aplikacija NOMO – nova mobilnost, ki bo omogočala izbor in plačilo storitev trajnostne mobilnosti na enem mestu in glede na izbrane parametre: ceno, hitrost, lokacijo, ogljični odtis …

Pilotne aktivnosti se nanašajo na obravnavo intermodalnega vozlišča po partnerskih regijah. Partnerji bodo v dogovoru z občinami izbrali pilotno intermodalno vozlišče, ga analizirali in podali načrte za izboljšanje infrastrukture, opreme in storitev.

Med partnerji bo potekal prenos znanj, dobrih praks ter načrtovaje novih skupnih projektov.

Z usmerjenimi kampanjami bomo ozaveščali javnost in spodbujali uporabo trajnostne mobilnosti v vključenih regijah, poudarek bo na aktivnostih evropskega tedna mobilnosti.«

Prijavite se na naše e-novice!.