Interpretacija dediščine in vloga sodobnih medijev

Interpretacija je tudi oblika strateškega komuniciranja. Interpretacija naravne in kulturne dediščine je eno ključnih orodij za ohranjanje te dediščine. Kaj je pomembno da javnost ve? Ali stroka dovolj skrbi za poznavanje svojih vsebin? Na ta in podobna vprašanja smo z Marjeto Keršič Svetel iskali odgovore na delavnici projekta CD-ETA.

V okviru Interreg Europe projekta CD-ETA Digitalizacija naravne in kulturne dediščine je na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske, BSC Kranj konec marca, v okviru srečanja regionalne skupine deležnikov, potekalo predavanje z naslovom Interpretacija dediščine in vloga sodobnih medijev.

Interaktivno predavanje je izvedla gospa Marjeta Keršič Svetel. Predavateljica je predstavila pojem »interpretacija dediščine« - kaj sploh je interpretacija dediščine in za kaj je nujno potrebna. Prav tako je predstavila proces interpretacije, dobre in slabe prakse interpretacije ipd.

Pri interpretaciji gre za prenašanje in posredovanje razumevanja, smisla, vrednot, konceptov in odnosov kar je temelj človeške kulture. Seveda so se načini in sredstva interpretacije spreminjali in tudi v današnjem času so v različnih družbenih in kulturnih okoljih načini interpretacije različni. Interpretacija je razkrivanje neštetih pomenov določenega predmeta, živega bitja, spomenika ali območja. Interpretacija je način komunikacije, ki pomaga razumeti in ceniti svet, ki nas obdaja.

Srečanja se je udeležilo 20 predstavnikov regionalne skupine deležnikov in sicer predstavniki Ministrstva za kulturo, muzejev, Zavoda RS za varstvo narave, občin, Regionalne razvojne agencije ter podjetja, v katerem so razvili mobilno platformo NEXTO.

Predstavnik platforme NEXTO je udeležencem na srečanju predstavil možnosti interaktivnih zgodb, ki jih ponuja nadgrajena različica platforme in ki še izboljšuje doživetje uporabnika na lokaciji dediščine (usmerjeno vodenje obiskovalca po lokaciji; igra: naloge, kvizi, uganke ipd.; obogatena resničnost – virtualna nadgradnja okolja, predmetov in prostorov; možnost širjenja po družabnih omrežjih; možnost zaklepanja vsebin in ponudbe proti plačilu obiskovalcev itd.).

Na srečanju so se udeleženci seznanili z vsebino in potekom tematskega seminarja »Digitalizacija naravne dediščine«, ki je potekal konec januarja in začetek februarja v Valenciji v Španiji.  Prav tako pa tudi z vsebino in potekom drugega tematskega seminarja z naslovom »Digitalizacija muzejev in galerij«, ki bo v prvi polovici maja  potekal v italijanskih Firencah.

Nekaj besed pa smo namenili tudi jesenskemu tematskemu seminarju »Digitalizacija nesnovne dediščine«, ki bo oktobra 2017 potekal v Sloveniji, natančneje v Škofji Loki. Seminar bomo organizirali v sodelovanju z Občino Škofja Loka.

 

Prijavite se na naše e-novice!.