Izkoristimo talente

Na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske pripravljamo serijo delavnic imenovanih Izkoristimo talente. Namen projekta, ki smo ga izvedli že v letu 2016, je, da z mentorstvom, motiviranjem, usposabljanjem, predstavitvijo in ogledi dobrih praks ter prenosom izkušenj pripeljemo udeležence delavnic do oblikovanja pogojev za ustanovitev lastnega podjetja in samozaposlitve ter večjih zaposlitvenih možnosti.

Brezposelni, ne glede na starost in izobrazbo, predvsem pa izobraženi ljudje brez delovnih izkušenj v današnjem času težko pridobijo zaposlitev. Mnogo jih razmišlja o samostojni podjetniški poti, vendar za to potrebujejo dodatna znanja, informacije, izkušnje drugih ter motivacijo.

Usposabljanje v okviru projekta Izkoristimo talente vključuje večinoma skupinska usposabljanja, delno tudi individualna mentorstva. Brezposelni tako proučijo trg in konkurenco ter pridobijo izkušnje in dodatna znanja, s katerimi se lahko v prihodnje izognejo marsikateri začetniški napaki.

Usposabljanje udeležencev obsega:
  • informiranje in vključevanje udeležencev v operacijo,
  • usposabljanje in mentorstvo udeležencem,
  • predstavitve in oglede dobrih praks,
  • druge aktivnosti v skladu s programom usposabljanja.

Udeleženci ob zaključku pridobijo potrdilo o izvedenem podjetniškem usposabljanju.

Ciljna skupina: brezposelni, z najmanj V. stopnjo izobrazbe, s stalnim bivališčem v eni izmed sodelujočih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj, občin Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor ali Šenčur.

Usposabljanja se večinoma izvajajo v  prostorih coworking centra Kovačnica v Kranju.

Program in prijave

Prijavite se na naše e-novice!.