Izobraževanje vodnikov po Podonavju

7. junija 2021 se je zaključil prvi sklop izobraževanj vodnikov po Podonavju v sklopu projekta »Aktivnosti vodnikov po Podonavju«, ki je nadgradil znanje vodnikov o trženju in pomenu blagovnih znamk.

Splošni cilj projekta Aktivnosti vodnikov po Podonavju je krepitev človeškega in socialnega kapitala v Podonavju. Poseben cilj je nadaljevati z opolnomočenjem obstoječih in novih vodnikov po Podonavju.

Slovenski vodniki po Podonavju so bili prvič izobraženi na izobraževanjih, ki so potekala v okviru projekta LENA (INTERREG Podonavje) od 2016–2019. S prejemom sredstev za sofinanciranje projekta Aktivnosti vodnikov po Podonavju, po zaslugi prizadevanj Urada Donave Ulm, je BSC Kranj – RRA Gorenjske, ki deluje kot multiplikator blagovne znamke, organiziral dodatna izobraževalna za stare in nove vodnike po Podonavju. Novi slovenski vodniki po Podonavju bodo licenco prejeli po zaključku transnacionalnega usposabljanja, ki ga je organiziral lastnik znamke, Urada Donave Ulm.

Tema izobraževanj, ki so potekala od 1. do 7. junija 2021 v Kranju, je bila trženje storitev vodnikov po Podonavju, pomen blagovne znamke in razvoj produkta. Odločitev o temi je izhajala iz izkušenj po prvih izobraževalnih modulih, izvedenih v projektu LENA, kjer smo ugotovili pomanjkanje znanja pri razvoju ponudbe in uporabi blagovne znamke »Danube Guides«.

Tečaj je gostil dva predavatelja. Glavna predavateljica, Darja Počič, je strokovnjak za strategije na področju razvoja izdelkov, blagovnih znamk, ustvarjanja zgodb, mentorstva in svetovanja. Ima izkušnje s tematskimi vsebinami na področju turizma. Sicer pa med njene delovne izkušnje spada tudi vodenje blagovne znamke v Atlantic Group, Droga Kolinska, kjer je bila med drugim odgovorna tudi za blagovno znamko Cocta in je bila PR-svetovalka za Hill in Knowlton in še več.

Gostujoča predavateljica, Manca Šalehar, je vodja marketinga v podjetju Wolt, ki je eno od uspešnih zgodb COVID-19. Prvotno prihaja iz turističnega sektorja, vendar se je osredotočila na trženje. Njene delovne izkušnje vključujejo vodenje oddelka za odnose z javnostmi pri podjetju Viberate, svetovanje za blagovne znamke in vodenje odnosov z javnostmi pri zagonskem podjetju Rok's (živilski sektor), izobraževanje za javne nastope in svetovanja za blagovne znamke pri podjetju La Popsi d. o. o., vodenje projektov pri F2 in izkušnje pi kampanjah za VW, Lidl, Petrol & Dana in druge.

V okviru izobraževanj so vodiči pokazali zanimanje za osnovno znanje o podjetništvu, motivacijskih sporočilih in pomenu upravljanja osebnih blagovnih znamk, ki so ključnega pomena za samozaposlene, mala podjetja, npr. vodniki. Za naslednji sklop izobraževanj, jeseni 2021, so vodniki predlagali obravnavo določenega turističnega izdelka, ki je povezano s kolesarjenjem  in obravnavanje trženjskega potenciala mokrišč.

Prijavite se na naše e-novice!.