Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2017

Ste kreativni in imate zanimiv in uporaben podjetniški projekt ali podjetniško dobro prakso, ki bi jo radi predstavili ter s tem sodelovali pri izboru za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva 2017?

Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednje velika podjetja ter Javna agencija SPIRIT Slovenija vas vabita, da se dokažete in predstavite svoj podjetniški doprinos lokalnemu ali regionalnemu gospodarstvu.

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, za katere je dala pobudo Evropska komisija, se podeljujejo za priznavanje in odlikovanje izjemnih pobud za podporo podjetništvu. Nagrade, ki so bile predstavljene leta 2005, niso samo natečaj, ampak so namenjene tudi okrepitvi podjetniške zavesti, dejavnosti podjetniške politike in njenega uresničevanja ter nagrajevanju uspeha.

Natečaj »Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva« je namenjen vsem lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom v EU in v pridruženih državah v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji.

Vključeni so kraji, mesta, regije in skupnosti ter javno-zasebno partnerstvo med javnimi organi in podjetniki, izobraževalnimi programi, podjetji in poslovnimi organizacijami.

Poleg javnih organov se za nagrade lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi organi in zasebnim sektorjem, katerega namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture ali zagotavljanje storitve.

Obstaja šest kategorij:

  •  Spodbujanje podjetniškega duha

Nagrajuje pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah.

  • Naložbe v podjetniška znanja

Priznava pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za izboljšanje podjetniških in upravnih znanj;

  • Izboljšanje poslovnega okolja

Priznava inovativne politike na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, s katerimi se spodbuja nastajanje in rast podjetij, poenostavljajo zakonski ter upravni postopki za podjetja in izvaja načelo »Najprej razmišljajmo v majhnem merilu« v korist majhnih in srednje velikih podjetij;

  • Spodbujanje internacionalizacije poslovanja

Priznava politike in pobude, ki spodbujajo podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije.

  • Podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri

Priznava politike in pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki podpirajo majhna in srednje velika podjetja pri dostopanju do okolju prijaznih trgov in jim pomagajo izboljšati učinkovitost gospodarjenja z viri, in sicer skozi razvoj znanj na področju zelenih tehnologij, iskanje ustreznih ponudb in povpraševanj ter skozi financiranje. (Ta kategorija je opuščena v letu 2017. Prosimo predlagatelje, da preverijo, ali njihov projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev v eno od preostalih kategorij).

  • Odgovorno in odprto podjetništvo

Priznava nacionalne, regionalne in lokalne pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev, ki podpirajo družbeno odgovornost med majhnimi in srednje velimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za podporo podjetništva med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno nezaposleni, legalni migranti, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin.

Izmed prispelih projektov oz. dobrih praks bo strokovna komisija izbrala dva slovenska predstavnika, ki bosta zastopala Slovenijo. Pri tem bo komisija sledila naslednjim merilom:

  1. Izvirnost in izvedljivost: zakaj je projekt uspešen? V čem je njegova inovativnost?
  2. Vpliv na lokalno gospodarstvo: predložitev podatkov, ki potrjujejo uspešnost.
  3. Izboljšanje odnosov med lokalnimi interesnimi skupinami: je več kot ena interesna skupina imela koristi od uresničenja te pobude? Zakaj so bile vključene in kakšno je bilo njihovo sodelovanje?
  4. Prenosljivost: je pristop mogoče ponoviti v regiji in drugje v Evropi?

Zaradi geografske in kulturne različnosti Evropske unije se lahko pričakuje, da bodo najboljše prakse, prijavljene na natečaj, pokazale različne načine, kako so regije, centri, mesta, kraji in skupnosti ustvarjalno uresničili podjetništvu prijazna okolja in prakse.

Prijava: Z zanimanjem pričakujemo vaše prijave, ki jih lahko posredujete na predpisanem obrazcu najkasneje do 13. junija 2017.

Dodatne informacije: Več informacij najdete na spletnih straneh: www.spiritslovenia.si in www.podjetniski-portal.si.  Za pojasnila je na voljo tudi nacionalni koordinator mag. Velko Glaner, kateremu lahko pišete na e-naslov: velko.glaner@spiritslovenia.si ali ga pokličete na tel. številko: (01) 5891 878.

Pokažimo podjetniški Evropi, kaj imamo, kaj znamo in kaj želimo deliti z drugimi.

 

Prijavite se na naše e-novice!.