Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017

Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:

SKLOP A: SPOŠTOVANJE IN SPREJEMANJE RAZLIČNIH ETNIČNIH SKUPIN, BEGUNCEV IN MIGRANTOV
Urad želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni mladim in bodo prispevali k ustvarjanju in širjenju ozračja strpnosti ter k spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov s tem, da bodo:
-    informirali o vzrokih in posledicah migracij,
-    ozaveščali o človekovih pravicah pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev, migrantov,
-    spodbujali medsebojno poznavanje in krepili razumevanje medkulturnih razlik,
-    osveščali o pomenu in pomembnosti medkulturnega dialoga,
-    krepili dialog med ljudmi različnih kultur oz. etničnih skupin,
-    promovirali odprto, vključujočo družbo in pomen socialne solidarnosti,
-    krepili zavedanje, da priseljenci s svojim znanjem in delom prispevajo k razvoju družbe,
-    opozarjali na pojavnost, oblike in negativne posledice sovražnega govora.

SKLOP B: BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI 
• Projekti namenjeni mladostnikom (SKLOP B1 in B2)
Urad želi podpreti projekt(e), ki bodo mladostnike ozaveščali o nevarnostih trgovine z ljudmi, o načinih novačenja in o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni na spletu ter jih usposobili za prepoznavanje tveganja, ustrezne načine ukrepanja in samozaščitnega obnašanja.
• Projekt namenjen potencialnim žrtvam delovnega izkoriščanja in prisilnega dela (SKLOP B3)
Urad želi podpreti projekt, ki bo potencialne žrtve delovnega izkoriščanja in prisilnega dela ozaveščal o nevarnostih trgovine z ljudmi, o možni prepletenosti delovnega izkoriščanja s trgovino z ljudmi z namenom prisilnega dela, jih informiral o njihovih pravicah in opolnomočil za zmanjševanje tveganja ter identificiral morebitne žrtve, ki potrebujejo pomoč in zaščito. 
• Projekt namenjen ozaveščanju beguncev in migrantov (SKLOP B4)
Z razpisom želi Urad podpreti projekt, ki bo potencialne žrtve ozaveščal o nevarnostih, ki so jim izpostavljene in o obnašanju, ki zmanjšuje tveganja, identificiral morebitne žrtve, ki potrebujejo pomoč in zaščito ter zagotovil ozaveščanje osebja, ki z naštetimi skupinami prihajajo v stik v azilnih domovih, nastanitvenih centrih, integracijskih hišah, šolah, dijaških domovih, centru za tujce itd.

Upravičeni upravitelji: Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega razpisa so tiste organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: - so pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi) ali - imajo pridobljen status humanitarne organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah. 

 

Razpisuje: Urad Vlade RS za komuniciranje
Rok prijave: 17.01.2017
Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.