KAKO BODO »NORMIRANCI« OBDAVČENI V LETU 2023?

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 9. 12. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil 10 dni kasneje objavljen v Uradnem listu RS št. 158/2022.

Za s.p.-je, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov, je ključen 4. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah, ki spreminja/dopolnjuje 59. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in z njim obdavčitev normiranih espejevcev.

Do sedaj je veljalo, da se za odhodke upošteva 80 % prihodkov, če ti znašajo do 100.000 EUR letno v primeru »polnega« s.p. oziroma 50.000 v primeru »popoldanskega«, nad to mejo pa 0 %. Prav tako je za omenjeni »polni« s.p. veljalo, da je bila pri njih v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

 

In kako je po novem?

1) POLNI S.P.:

Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se upoštevajo normirani odhodki, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, v naslednji višini:

 

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v EUR

% prihodkov

nad

do

 

50.000

80 %

 

 

50.000

100.000

40 %

nad 

50.000

100.000

 

0 %

nad 

100.000

 

Torej, do 50.000 EUR prihodka letno ostaja delež priznanih odhodkov 80 %, do 100.000 EUR prihodka pade ta odstotek na 40 %, nad 100.000 pa je, kot tudi doslej, 0 %.

Za lažjo predstavo si poglejmo informativni izračun:

Predpostavljajmo, da je letni zaslužek podjetnika 78.500 EUR.

Do 50 tisoč se 80 % prihodka smatra za odhodke, torej davčna osnova (dobiček) predstavlja preostanek oz. 20 % prihodka:

50.000 EUR x 80 % = 40.000 EUR.

-->Davčna osnova: 10.000 EUR

Nad 50 in do 100 tisoč se za odhodke upošteva 40 % prihodkov, iz česar sledi davčna osnova 60 % prihodkov. Ker gre za progresivno obdavčitev, moramo najprej od celotnega prihodka odšteti 50.000 EUR, ki smo jih že »uporabili« v prejšnjem koraku.

78.500 EUR – 50.000 EUR = 28.500 EUR

28.500 EUR x 40 % = 11.400 EUR

-->Davčna osnova: 17.100 EUR

Skupaj davčna osnova (10.000 EUR + 17.100 EUR) = 27.100 EUR. Davčna stopnja ostaja 20 %:

27.100 EUR x 20 % = 5.420 EUR

Podjetnik bi tako v primeru polnega s.p. z letnimi prihodki v višini 78.500 EUR plačal 5.420 EUR davka na dobiček.

Za primerjavo: po prejšnji zakonodaji bi ta znesek znašal 3.140 EUR.

 

V primeru, da preseže 100.000 EUR prihodka, se nad to mejo ne priznava odhodkov oz. se za dobiček šteje celoten znesek presežka te meje.

Izračun za polni s.p., ki je zaslužil 112.000 EUR:

  • Davčna osnova za prvih 50.000 EUR = 10.000 EUR oz. 20 %
  • Davčna osnova za drugih 50.000 EUR (ali nad 50 in do 100 tisoč) = 30.000 EUR oz. 60 %
  • Davčna osnova za presežek 100.000 EUR = 12.000 EUR oz. 100 %

Izračun davka na dobiček je 20 % seštevka zgornjih treh osnov:

52.000 EUR x 20 % = 10.400 EUR

Celotno zadevo si lahko poenostavimo tudi z dejstvom, da sta prva dva rezultata fiksna; davčno osnovo tako lahko računamo tudi takole:

40.000 EUR + (celoten prihodek – 100.000 EUR); kar nato pomnožimo z 20 %, da dobimo znesek davka na dobiček.

Podjetnik bi bil torej obdavčen v višini 10.400 EUR.

Za primerjavo: po prejšnji zakonodaji bi ta znesek znašal 6.400 EUR.

 

2) POPOLDANSKI S.P.

Če v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu ni bila obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, se pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) upoštevajo normirani odhodki v naslednji višini:

 

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v EURih

 % prihodkov

nad

do

 

12.500

80 %

 

 

12.500

50.000

40 %

nad 

12.500

50.000

 

0 %

nad 

50.000

 

Do 12.500 EUR prihodka letno ostaja delež priznanih odhodkov 80 %, nad 12.500 EUR in do 50.000 EUR prihodka 40 %, nad 50.000 se odhodkov ne priznava.

Za lažjo predstavo sledi informativni izračun (predpostavljajmo, da je bil letni zaslužek 14.000 EUR):

Do 12.500 EUR se 80 % prihodka smatra za odhodke, torej davčna osnova (dobiček) predstavlja preostanek oz. 20 % prihodka:

12.500 EUR x 80 % = 10.000 EUR

-->Davčna osnova: 2.500 EUR

Nad 12.500 EUR in do 50 tisoč EUR se za odhodke upošteva 40 % prihodkov, iz česar sledi davčna osnova 60 %. Najprej moramo od prihodka odšteti 12.500 EUR iz prejšnjega koraka:

14.000 EUR – 12.500 EUR = 1.500 EUR

1.500 EUR x 40 % = 600 EUR

-->Davčna osnova: 900 EUR

Skupaj davčna osnova znaša (2.500 EUR + 900 EUR) = 3.400 EUR. Upoštevamo davčno stopnjo 20 %:

3.400 EUR x 20 % = 680 EUR

Podjetnik bi tako v primeru popoldanskega s.p. z letnimi prihodki v višini 14.000 EUR plačal 680 EUR davka na dobiček.

Za primerjavo: po prejšnji zakonodaji bi ta znesek znašal 560 EUR.

 

V primeru, da preseže 50.000 EUR prihodka, se nad to mejo ne priznava odhodkov oz. se za dobiček šteje celoten znesek presežka te meje. Izračun za popoldanski s.p., ki je zaslužil 56.000 EUR:

  • Davčna osnova za do 12.500 EUR = 2.500 EUR oz. 20 %
  • Davčna osnova za nad 12.500 in do 50.000 EUR = 22.500 oz. 60 %
  • Davčna osnova za presežek 50.000 EUR = 6.000 EUR oz. 100 %

Izračun davka na dobiček je 20% seštevka zgornjih treh osnov:

31.000 EUR x 20 % = 6.200 EUR

Ker sta prva dva rezultata fiksna, davčno osnovo tako lahko računamo na sledeč način:

25.000 EUR + (celoten prihodek – 50.000 EUR); kar nato pomnožimo z 20 %, da dobimo znesek davka.

Podjetnik s popoldanskim s.p., ki bi zaslužil 56.000 EUR, bi plačal 6.200 EUR davka na dobiček.

Za primerjavo: po prejšnji zakonodaji bi ta znesek znašal 3.200 EUR.

 

Sprememba zakona je tako podjetnikom prinesla nekoliko kompleksnejši izračun, v primeru zaslužka, višjega od 12.500 oz. 50.000 EUR, in z njim višjo obdavčitev.

 

Zapisala:

Nastija Podobnik

SPOT svetovalka

12. 1. 2023

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Prijavite se na naše e-novice!.