Kako do finančnih sredstev za lažji nastop na tujih trgih?

Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru javnih razpisov preko evropskih sredstev nudi slovenskim izvoznikom sofinanciranje različnih poslovnih aktivnosti, s katerimi povečujejo svojo mednarodno konkurenčnost.

Do poslovnih kontaktov s predstavitvijo na mednarodnih poslovnih dogodkih

Udeležba na specializiranih mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem omogoča predstavitve svojih dosežkov, izdelkov in storitev mednarodni strokovni poslovni javnosti. Zato SPIRIT Slovenija preko Javnega razpisa za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 sofinancira stroške aktivne predstavitve na mednarodnem poslovnem dogodku in stroške službene poti. Za omenjeni razpis je na voljo 500.000 EUR, upravičenec pa lahko prejme največ 60 % upravičenih stroškov oz. najmanj 3.000 in največ 8.000 EUR. Vloge za prvo odpiranje lahko oddate najkasneje do 29. 3. 2017, za drugo odpiranje pa do 12. 6. 2017.

Z mednarodnim certifikatom do tujih kupcev

Mednarodni certifikati za sisteme vodenja in skladnost proizvodov odražajo visoko kakovost izdelkov in poslovanja podjetij, kar povečuje možnosti za poslovanje s tujimi podjetji. SPIRIT Slovenija mikro, malim in srednjim podjetjem v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017 sofinancira stroške certificiranja proizvodov in/ali certificiranja sistemov vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ. Za ta namen je letos rezerviranih 300.000 EUR, upravičenec pa lahko pridobi največ 60 % upravičenih stroškov oz. največ 10.000 EUR. Vloge sprejemajo do 17. 5. 2017 do 13. ure.

Tržna raziskava za pravilno odločitev

Kateri so ciljni trgi, kdo so kupci, kakšna je konkurenca na tujem trgu, kako prilagoditi izdelek, da bo primeren za tuji trg in katere prodajne kanale uporabiti, so vprašanja na katera lahko odgovori dobro pripravljena tržna raziskava. SPIRIT Slovenija preko Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 malim in srednje velikim podjetjem krije stroške svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.  Za to v letu 2017 namenjajo 250.000 EUR, posamezni upravičenec pa lahko prejme 4.500 EUR oz. do največ 50 % stroškov izdelave tržne raziskave. Vloge lahko oddate do 2. 6. 2017 do 13. ure.

Individualni nastopi podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Tudi v letošnjem letu je predvidena objava javnega razpisa, ki bo slovenskim podjetjem omogočal sofinanciranje stroškov individualne predstavitve na mednarodnih sejmih v tujini. Razpis bo objavljen na spletnem portalu za slovenske izvoznike: www.izvoznookno.si.

 

Vir: Javna agencija SPIRIT Slovenija, www.spiritslovenia.si

Prijavite se na naše e-novice!.