Kako se starejši spopadajo z inovativno tehnologijo?

Starejši in tehnologija - dva nezdružljiva svetova. Zdi se, da je to splošno sprejeto dejstvo, ampak ali res drži?
Premagati nepripravljenost starejših do tehnoloških inovacij, predvsem IT, se zdi velik izziv. Vendar pa obstajajo načini za premagovanje te ovire, npr. vključevanje končnih uporabnikov v proces oblikovanja izdelkov in storitev že na začetku, kar pomeni, da soustvarjajo inovacijo. V zadnjih nekaj mesecih je več malih in srednjih podjetij (MSP-jev) in ponudnikov javnih storitev v šestih evropskih državah preizkusilo ta način razvoja rešitev na področju oskrbe na domu. Prejete povratne informacije kažejo, da starostniki večinoma lažje sprejemajo IT rešitve, ko so vključeni v proces priprave in jim je nudena podpora pri uporabi rešiyev, kot je prikazano v nadaljevanju na podlagi dveh primerov.
 
Daljinsko spremljanje fizioloških funkcij starostnikov
 
Ena izmed pogosto razvitih rešitev za sektor oskrbe na domu so naprave in aplikacije za daljinsko spremljanje starejših. Podjetje E-Med4All Europe Ltd., MSP s sedežem na Madžarskem, je zasnovalo rešitev, ki analizira fiziološke funkcije kardiovaskularnega in avtonomnega živčnega sistema ter ima širok spekter uporabe v medicini. Telemedicinski sistem s preprostim oksimetrom neodvisno spremlja več kot 30 fizioloških parametrov in izmerjene podatke pošlje v procesno enoto v oblaku. Čeprav je bila večina parametrov srčno-žilnega spremljanja, ki jih ponuja sistem SCN4ALL, znanosti že znana, njihova praktična uporaba, zlasti za splošno populacijo pa še ni bila rešena.
 
Predstavniki MSP so bili presenečeni, koliko je k razvoju izdelka prispevala vključenost starejših. Čeprav je delo s starejšimi pri rešitvi zahtevalo veliko časa in energije, je razkrilo številne pomembne značilnosti, na katere MSP v fazi načrtovanja ne bi pomislil.
»Vključeni starejši so bili zelo pozitivni glede procesa, uživali so v delu in dejstvu, da je končno nekoga zelo resno zanimalo njihovo mnenje,« pravi István Hegedüs iz Centralne transdonavske regionalne agencije za inovacije, ki je prav tako sodeloval pri testiranju. Dodaja, da je "s starejšimi super delati in njihova starost v resnici ni pomanjkljivost."
 
Sistem Smart HomeCare
 
V Sloveniji je MSP Caretronic poskušalo razviti inovativen sistem s podobnim konceptom, ki združuje telefonsko napravo za nego v obliki tablice z zaslonom na dotik, varnostne zapestnice in pametne razdelilnike tablet, da bi starostnikom omogočili daljše in boljše življenje doma in hkrati zagotovili njihovo formalno ali neformalni negovalci z orodjem za učinkovito oskrbo. Rešitev ponuja funkcije, kot so klici v sili, obvestila in opomniki, dokumentacija o oskrbi, spremljanje ravni aktivnosti, odkrivanje nevarnih situacij ali samodejno izdajanje zdravil v vnaprej določenem času in odmerkih.
 
Čeprav je bilo treba vložiti več truda v motivacijo starostnikov za sodelovanje zaradi dejstva, da so dejavnosti večinoma potekale virtualno zaradi covid-19, so sčasoma tako MSP kot starostniki cenili možnost sodelovanja v razvojnem procesu. Jelena Vidović iz BSC Kranj, ki je sodelovala v procesu, pravi, da se »srebrna generacija vsekakor ne izogiba digitalnim rešitvam, če so le-te pravilno uvedene in uporabljene. Mnogi starostniki imajo digitalne veščine. Ključni element je prava mešanica človeških stikov in digitalnih orodij. Poleg tega sta nujna tudi zaupanje in redna komunikacija.”
 
»Kar smo se naučili med testiranjem z našimi starostniki je, da je ključ do uspeha in sprejetosti med končnimi uporabniki pravilno opravljanje domače naloge pri spoznavanju dejanskih potreb vaše ciljne skupine. Vprašati starostnike, kaj želijo in spoštovati njihovo stanje in zmožnosti,« pravi Jelena Vidović iz BSC Kranj, ki prav tako sodeluje pri testiranju. "Bodite potrpežljivi, vse temeljito razložite in vključite končne uporabnike v vsak korak postopka." doda Vidovićeva.
 
O projektu HoCare2.0
Projekt podpira uvajanje rešitev za nego na domu, osredotočenih na stranke, z uporabo metode soustvarjanja. Financira se iz programa Interreg SREDNJA EVROPA. Projekt izvaja 11 partnerjev iz Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske in Slovenije.
 
   (Vir:Central Transdanubian Regional Innovation Agency)
Prijavite se na naše e-novice!.