Karierne priložnosti v lesno-predelovalni industriji

Les je material lokalnega izvora. Slovenija in z njo Gorenjska se po gozdnatosti uvrščata v sam Evropski vrh. V Sloveniji v zadnjih letih posekamo od 4 do 6 milijonov kubičnih metrov dreves letno, 1,5 milijona lesa neobdelanega izvozimo. Lesarstvo ima na območju Gorenjske dolgo tradicijo, lesarski poklici se uvrščajo med deficitarne.

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport z Javno agencijo SPIRIT Slovenija izvajajo številne promocijske aktivnosti za uporabo lesa. Kljub temu, da v panogi obstajajo odlične možnosti zaposlitve in nadaljevanja kariere za vse, ki radi delajo z lesom, pa se panoga srečuje s pomanjkanjem kadra. Da bi mlade opozorili na te poklice, so začeli s serijo aktivnosti, ki naslavljajo predvsem dijake in študente.

Preko agencije SPIRIT so zagnali kampanjo na družbenem omrežju TikTok, ki ji bo letos sledila kampanja na YouTubu. Pripravili bodo tudi dokumentarni film o lesarskih poklicih ter različne interaktivne izobraževalne delavnice na temo lesa v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Decembra 2022 so odprli profil na družbenem omrežju Tik Tok z imenom Pr Lesar, na katerem objavljajo promocijske videe, s katerimi poskušajo mladim na zanimiv način predstaviti lesarski poklic in jih navdušiti za izobraževanje v tej smeri. Kampanja na Tik Toku se bo letos nadaljevala tudi z oglaševanjem na učnih pripomočkih za motiviranje učencev 9. razreda osnovne šole za šolanje na srednjih lesarskih šolah. Pridružila se ji bo tudi še kampanja s podobnim ciljem na YouTube kanalu, ki bo namenjena predvsem tistim, ki se želijo z lesom ukvarjati v prostem času ter starejšim, ki se želijo prekvalificirati.

Ker so lesarski poklici (mizar, tesar in tapetnik) umeščeni med deficitarne poklice, so dijaki, ki se izobražujejo na teh smereh, upravičeni do štipendije za celotno obdobje izobraževanja. Prejemanje štipendije za deficitarne poklice, ki v letošnjem letu znaša 107,42 evrov mesečno, ne vpliva na višino otroškega dodatka niti na dohodnino staršev prejemnika, združljiva pa je tudi z državno štipendijo. Več informacij o štipendijah za deficitarne poklice je na voljo na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Vse več pozornosti namenjajo sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi institucijami, saj želijo mladim les približati kot raznolik, kakovosten in obnovljiv naraven material prihodnosti, predstaviti njegove lastnosti in promovirati možnosti njegove široke uporabe. Hkrati pa jim prikazati vso pestrost poklicev v lesarstvu in dvigniti ugled poklica lesarja.

Potrebe delodajalcev po lesarskih kadrih, so se v zadnjem desetletju povečale. »Povprašujejo po različnih profilih: od oblikovalcev lesa, mizarjev, tapetnikov, lesarskih tehnikov in tudi inženirjev lesarstva. Posebno iskani so samoiniciativni in podjetniško usmerjeni kadri ter tisti s kompetencami za upravljanje z zahtevnimi tehnologijami, kot so sodobni CNC stroji in razni specializirani računalniški programi, ki se uporabljajo v lesarski industriji,« pravijo na Srednji šoli za lesarstvo v Šolskem centru Škofja loka.

Na strani Agencije SPIRIT preberite več informacij o številnih kariernih priložnostih, ki jih ponuja lesno predelovalna industrija.

 

Vir: Lesno predelovalna industrija ponuja številne karierne priložnosti | GOV.SI

 

    

Prijavite se na naše e-novice!.