Kolesarje v septembru čakajo nove označbe kolesarskih povezav

Na Gorenjskem se bo septembra 2022 začelo označevanje kolesarskih povezav. Z enotnimi usmerjevalnimi tablami bo označenih 640 km državnih in lokalnih cest, povezanih v Gorenjsko kolesarsko omrežje. Omrežje je rezultat dela in sodelovanja Svetovalnega organa gorenjske regije za razvoj kolesarstva, Direkcije RS za infrastrukturo, vseh 18 gorenjskih občin ter občin Cerkno, Komenda, Logatec, Medvode, Kamnik in Vodice.
Na Gorenjskem si prizadevamo za celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Od leta 2016 aktivno deluje Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK) kot strokovno telo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri Razvojnem svetu gorenjske regije. Sestavljajo ga predstavniki treh razvojnih agencij (Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in Razvojne agencije Sora), predstavniki gorenjskih občin in kolesarji.
 
Eden najpomembnejših rezultatov skupine SORK je vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Pri določitvi so bili upoštevani mednarodni kriteriji prometne varnosti, atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih storitev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Glavni cilj projekta je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo za kolesarje tako na državnem kot tudi lokalnem omrežju.
 
Postavitev prometnih znakov na terenu se bo predvidoma začela izvajati v mesecu septembru. Postavitev prometne signalizacije za kolesarje bo potekala v vseh gorenjskih občinah in občinah Cerkno, Komenda, Logatec, Medvode, Kamnik in Vodice, zato vse voznike ter ostale prometne udeležence prosimo za strpnost.
 
Gorenjska je prva regija v državi, ki se je vzpostavitve kolesarskega omrežja lotila sistematično, povezano ter enotno. Namen je tudi, da na terenu označeno kolesarsko omrežje ustrezno promoviramo in predstavimo njegove potenciale tako za turizem kot za spodbujanje trajnostne mobilnosti.
 
Projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje poleg Ministrstva RS za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, financirajo občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Kamnik, Logatec, Medvode in Vodice, koordinacijo pa izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

 

Kontaktne informacije: nina.kobal@ragor.si, 04 581 34 02, ali barbara.spehar@bsc-kranj.si, 04 281 72 35.

Več o projektu: www.gko.si

 

 
Prijavite se na naše e-novice!.