Kolesarska veriga na podeželju, zaključni promocijski dogodek

Brdo pri Kranju, 6. oktober 2022 – V Kongresnem centru Brdo so se na zaključnem dogodku srečali partnerji projekta sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju in njihovi gostje. Predstavili so rezultate projekta, ki je povezal 11 lokalnih akcijskih skupin in 24 občin širom po Sloveniji.

Dogodek je potekal v dveh sklopih. V prvem delu so si udeleženci, katere je uvodoma pozdravil podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe, na dvorišču kongresnega centra ogledali pestro paleto koles iz različnih sistemov izposoje, ki so združeni v skupni aplikaciji mobiln.si. Preizkusili so lahko najnovejše modele električnih koles, ki jih je na dogodek pripeljal Proloco Trade in najsodobnejše modele električnih pripomočkov in opreme za gibalno ovirane osebe, ki jih ima v svoji ponudbi Soča Oprema.

 

V drugem delu programa, ki ga je povezoval Anže Zevnik, so spregovorili:

  • Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, v okviru katere deluje LAS Gorenjska košarica, vodilni partner projekta, ki je med drugim predstavil razvoj sistema Gorenjska.bike in pomen prenosa dobrih praks;
  • Jasmin Kukec, vodja LAS Goričko 2020 iz Bistre hiše Martjanci – Smart House Martjanci, je predstavil razvoj sistema izposoje v regiji, izzive povezovanja občin v enotne sisteme in prednosti projektov sodelovanja v okviru Programa razvoja podeželja;
  • Robert Strah, podžupan Občine Škofja Loka, ki je letos zelo uspešno zagnala sistem izposoje koles eKOLOka in se vključila v regijski sistem Gorenjska.bike. Poudaril je pomen skrbnega in celostnega načrtovanja prometnih politik, ki vključuje tudi umeščanje mreže za izposojo koles na najbolj frekventnih lokacijah.

 

Mateja Dolžan iz RRA Gorenjske – BSC Kranj je v imenu vseh partnerjev predstavila precej ambiciozen projekt, ki povezuje kar 11 LAS in 24 občin od Goričkega do Krasa oz. od Gorenjske do Bele krajine. Projekt sodelovanja KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, iz podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Skupna vrednost odobrenih CLLD sredstev je dober milijon evrov. V sklopu projekta je bilo postavljenih 39 novih postaj s skupno 90 navadnimi in 87 električnimi kolesi mestnega tipa, poleg postavitve novih postaj pa je glavni cilj projekta združevanje posameznih sistemov v enoten, kompatibilen sistem, ki bo nudil kar najboljšo uporabniško izkušnjo vsem uporabnikom.

 

Andrej Zalokar iz Studia Oreh je kot izvajalec dogodkov na terenu predstavil sisteme certificiranja v Sloveniji in po državah Evropske unije ter model, uporabljen v tem projektu, predstavil je tudi analizo izvedenih delavnic ter primerjavo rezultatov s projektom »E-nostavno na kolo« in Gorenjsko kolesarsko omrežje.

 

Miha Juvan, predstavnik podjetja MM ibis, je predstavil dobre prakse sistema izposoje koles na primeru sistema KRsKLESOM in proces širjenja mreže Gorenjska.bike. Poudaril je pomen promocije in osveščanja prebivalcev ter podal priporočila za nadaljnji razvoj mreže javnih izposojevalnic koles. Omenil je, da obstaja velik interes za širitev mreže za več kot 100 postaj, zato bi bilo smiselno razmišljati o sistemu rednega financiranja trajnostne mobilnosti, kar bi občine dodatno motiviralo za vlaganje in nadaljnji razvoj vseh oblik trajnostne mobilnosti.

 

Žal se dogodka kljub napovedi niso udeležili predstavniki ministrstev in Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Dogodek so sklenili z druženjem v ambientu kongresnega centra in Parka Brdo ter ob testnih vožnjah s kolesi in pripomočki za gibalno ovirane.

 

   

 

Izjave partnerskih Lokalnih akcijskih skupin

»Kolesarska veriga na podeželju je omogočila, da smo naše znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili z vzpostavljanjem sistema izposoje koles na Gorenjskem, lahko prenašali na naše partnerje širom po Sloveniji. Gorenjska.bike se tudi s pomočjo tovrstnih projektov širi na podeželje in veseli smo, da tudi z razvojem kolesarske infrastrukture in promocijo trajnostne mobilnosti, v katero smo kot RRA Gorenjske vključeni, spodbujamo lokalno prebivalstvo za spreminjanje vsakodnevnih potovalnih navad.« (Mateja Dolžan, LAS Gorenjska košarica)

 

»S pomočjo sistema za izposojo koles lahko kolesarjenje po Sloveniji postane eden izmed glavnih načinov mobilnosti, saj omogoča večje povezovanje med občinami in posledično tudi med LAS-i. Sistem izposoje na območju Srce Slovenije je trenutno v fazi razvoja, a predstavlja velik potencial za razvoj kolesarske infrastrukture, kar bo vplivalo na večjo naklonjenost k tovrstnemu transportu. Majhne občine z majhnimi koraki sledijo velikim. Verjamem, da lahko z vztrajnostjo vsak pride kamor želi, če si postavi cilje.« (Tina Vatovec, LAS Srce Slovenije)

 

»Sistem izposoje eKOLOka je v Občini Škofja Loka naletel na odličen odziv uporabnikov, ki jih imamo že več kot 260. S pomočjo EU sredstev oz. projekta Kolesarska veriga na podeželju so bile zgrajene štiri postaje, dve v okviru drugega EU projekta, tri postaje pa je z lastnimi sredstvi financirala Občina Škofja Loka, tako se lahko od septembra pohvalimo še z novo postajo v Frankovem naselju.« (Anita Pokorn Oman, LAS loškega pogorja)

 

»Las med Snežnikom in Nanosom se je že v pripravljalni faze zavedal pomembnosti projekta ne le z vidika povezovanja slovenskih LAS ampak tudi z vidika doseganja multiplikativnih učinkov integracije večih občin v en sistem izposoje javnih koles. V sodelovanju z Občino Postojna se je na območju LAS med Snežnikom in Nanosom nadgradilo obstoječ sistem izposoje javnih koles POSbikes s tremi dodatnimi postajami in devetimi e-kolesi. Občina Postojna je v sklopu projekta, zraven še 4 občin, nosila vlogo prenašalca znanja in uporabniške izkušnje drugim občinam, ki so v sklopu projekta šele vzpostavljale sistem za izposojo koles.« (Maja Piškur, predsednica LAS Med Snežnikom in Nanosom in predstavnica Občine Postojna)

 

»Občina Ajdovščina postaja vse bolj prijazna kolesarjem. Z novimi električnimi kolesi in polnilnicami smo dosegli doprinos k trajnostni mobilnosti tako v mestu kot na podeželju. S kolesi je zeleno podeželje na dosegu le lučaj stran od mestnega vrveža, kar bo zagotovo dobrodošla pridobitev tako za prebivalce kot turiste. Ob predani skrbi za okolje je to še en projekt, ki bo spodbujal aktiven življenjski slog in nudil obenem nova turistična doživetja.« (Tina Velikonja, Občina Ajdovščina)

 

»Sodelovanje v operaciji Kolesarska veriga na podeželju smatramo kot pozitivno. Z operacijo, v katero so bile vključene tri kraško-brkinske občine, je območje LAS Krasa in Brkinov pridobilo dodatne 4 kolesarske postaje ter 8 električnih in 12 navadnih koles. S tem se je razširila že obstoječa mreža kolesarskih postaj, kar prebivalcem in obiskovalcem omogoča dodatne možnosti za raziskovanje Krasa in Brkinov na trajnostno naravnan način.« (LAS Krasa in Brkinov)

 

»S projektom Kolesarska veriga na podeželju je naše območje nadgradilo že obstoječi sistem izposoje navadnih in električnih koles in razširilo območje izposoje na Belo krajino in širšo okolico Novega mesta, kar je dodana vrednost v okolju. Na ta način smo s projektom na območju Dolenjske in Bele krajine spodbudili k trajnostni mobilnosti.« (Mojca Bercko Kralj, LAS Dolenjska in Bele krajina)

 

»Povezovanje sistemov izposoje koles med LAS-i po Sloveniji v okviru projekta izjemno pripomore k boljšemu sodelovanju med LAS-i, povečuje atraktivnost posameznega LAS-a, kar bo imelo zelo pozitivne učinke na gospodarstvo, predvsem na turizem. S povečanjem obiskov kolesarjev pridobivajo tako lokalna kot tudi širša skupnost, izboljšuje se turistična ponudba in kolesarska infrastruktura območja.« (Sanela Halilović, LAS STIK)

 

»Povezovanje LAS-ov je v projektu odločilnega pomena, saj smo s tem postavili temelje za vseslovenski sistem izposoje koles na podeželju, hkrati pa smo se skupaj učili in optimizirali naše regijske sisteme. Lokalni sistem Soboški biciklin se je v sklopu tega projekta še razširil, kar priča o tem, da je uspešen in si občine želijo novih lokacij, uporabniki pa dobre in ugodne storitve. V prihodnosti si obetamo priključevanje novih občin in oživitev skupnega imena Pomurje bike.« (Katja Karba, LAS Goričko 2020)

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.