KRANJ – MESTO PRIHODNOSTI ZA STAREJŠE

Mestna občina Kranj je 27. 1. 2020 v sodelovanju z Domom upokojencev Kranj organizirala forum za starejše z naslovom »Kranj – mesto prihodnosti tudi za starejše«, kjer je bila osrednja tematika strateško reševanje problematike staranja prebivalstva.

V zadnjem času se celotna Evropa srečuje z demografsko spremembo strukture prebivalstva, saj rodnost drastično upada, povprečna življenjska doba pa se podaljšuje, kar prinaša nove izzive, kako se s tem spoprijeti. V prihodnosti bo vsak tretji Evropejec starejši od 65 let, zato je nujno potrebno vključevanje starajočega se prebivalstva v ekonomske aktivnosti. Velik del t.i. »srebrne ekonomije« predstavljajo inovativne rešitve za oskrbo na domu. Osrednji tematiki foruma sta bili zgraditev dodatnega doma upokojencev na Zlatem polju s sodobnimi pristopi varovanja starejših in nadgradnja storitev pomoči starejših na domu, kjer starostniki želijo preživeti kakovostno življenje.

Strokovnjaki iz različnih področij so poudarjali nujnost razvoja dolgotrajne oskrbe, predvsem samooskrbe in sodobnih konceptov, vezanih ne samo na potrebe starejših, temveč tudi na njihove želje in osebno pomoč. Osrednje vprašanje se je nanašalo na Zakon o dolgotrajni oskrbi oz. kako bo ta zakon vplival na starejšo populacijo. Predstavljene so bile pravice stanovalcev na varovanih oddelkih, kjer so bile izpostavljene predvsem pravice, ki temeljijo na dostojanstvu starejših, kamor spada tudi ustrezen bivanjski prostor; prof. Mateja Šmid iz Ljudske univerze Kranj pa je opisala program medgeneracijskega sodelovanja in aktivnosti za starejše, da bi čim dlje časa ostali aktivni in samostojni. Predstavnica Regionalne razvojne agencije Kranj Jelena Vidović, je na forumu prikazala oskrbo starejših na domu s pomočjo digitalnih orodij in možnostjo financiranja iz evropskih skladov, kjer je poudarila pomembnost vključevanja starejših v proces soustvarjanja teh rešitev. Izpostavila je mednarodni projekt HoCare2.0, sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki se ukvarja z iskanjem in spodbujanjem inovativnih rešitev za starajoče se prebivalstvo, natančneje za oskrbo na domu in spodbuja k soustvarjanju rešitev s pomočjo predstavnikov univerz, podjetij, lokalnih skupnosti in civilne družbe. Izziv staranja se bo tako spremenil v poslovno priložnost, kjer bodo inovativne rešitve upoštevale potrebe ciljne skupine in njihovo ciljno usmerjenost.

Na dogodku je bila predstavljena tudi Strategija reševanja problematike staranja prebivalcev v Mestni občini Kranj, tj. strategija, ki bo izhajala iz potreb starejših ljudi, kjer je župan Matjaž Rakovec za vse zainteresirane napovedal podaljšanje roka za oddajo pripomb in predlogov na osnutek.

Prvi del programa se je zaključil s prikazom izzivov sodelovanja z lokalnim okoljem in primerom dobre prakse predstavnice Koroškega doma starostnikov, kateremu je sledila okrogla miza, kjer je potekala razprava med strokovnjaki in ostalimi udeleženci dogodka.

Foruma se je udeležilo veliko število ljudi, predvsem starejših in tudi tistih, ki jih tematika  oz. problematika starejših zanima in se z njo pogostokrat srečujejo.

Mestna občina Kranj je pripravljena na reševanje problemov z novimi idejami, razmišljanjem in rešitvami.

 

Foto: Mediaspeed

Prijavite se na naše e-novice!.