Kulturkafe - Muzej kot prostor ustvarjalcev kulturnih kreativnih vsebin

Gornjesavski muzej Jesenice je sredi junija 2020 organiziral srečanje Kulturkafé - Muzej kot prostor ustvarjalcev kulturnih kreativnih vsebin. Predstavljene so bile možnosti vključevanja kreativnih prostovoljcev in drugih kulturnih organizacij v projekt InduCCI, z namenom obogatitve muzejske dejavnosti in programa v fužinarskem naselju na Stari Savi.

Gornjesavski muzej Jesenice je v dvorani Koplern na Stari Savi, sredi junija 2020, organiziral srečanje Kulturkafé - Muzej kot prostor ustvarjalcev kulturnih kreativnih vsebin.

Na srečanju je bila predstavljena možnost vključevanja kreativnih prostovoljcev in drugih kulturnih organizacij v pilotni evropski projekt socialne inovacije InduCCI (program Interreg Srednja Evropa). S projektom želijo obogatiti muzejsko dejavnost in program v fužinarskem naselju na Stari Savi - kulturnem spomeniku državnega pomena, ki ga nameravajo vključiti v Dneve evropske kulturne dediščine in TKD 2020, ki bodo potekali pod sloganom Spoznaj? Ohrani. Varuj!

Gornjesavski muzej želi odpreti svoje muzejske hiše tudi ostalim lokalnim ustvarjalcem kreativnih vsebin, s katerimi bi lahko navsezadnje oblikovali kulturno ozaveščeno družbeno okolje. Muzejsko območje Stare Save bo tako postalo kulturno družabno stičišče. Samo muzejsko področje bo nudilo mesto, prostor, ki združuje prostovoljce, umetnike, fotografe, glasbenike, ustvarjalce in strokovnjake s področja kulture, sociologe in mladinske delavce.

Prostori muzejskih hiš naj bi delovali kot prostori razvojnih možnosti; v prvi vrsti ga ne smemo razumeti kot galerijski/razstavni prostor za uporabnike, ampak predvsem kot prostor v katerem potekajo številne dejavnosti s področja kulturnega ustvarjanja, svetovanja in druženja, navsezadnje izmenjave mnenj in nabiranje znanj. Muzej bo pri tem nudil poleg prostorov tudi strokovno pomoč in preostalo podporo za izvedbo dogodkov.

Muzejska hiša bo tako postala prostor kjer posamezniki v kulturi in kulturna društva v sodelovanju z muzejem lahko izvajajo predstavitve, predavanja, okrogle mize in pogovore, delavnice ter druge dogodke. S tem želijo obogatiti muzejsko dejavnost in program v fužinarskem naselju na Stari Savi - kulturnem spomeniku državnega pomena.

S pomočjo pilotnega projekta InduCCI bodo ustvarili dodatno ponudbo kulturnega življenja za prebivalce, v povezavi z originalno identiteto kraja, torej tradicijo železarstva.

 

Industrijska družba na Jesenicah se namreč sooča z vrsto izzivov, kot so npr.:

  • Mladi, ki nimajo ustreznih, uporabnih prostorov za izražanje svojih sposobnosti in znanj. Ki na nek način rabijo spodbudno okolje za vključitev v družbo in za svoje kreativno izražanje.
  • Vedno večje število starejših, ki pogrešajo prostor za druženje, širjenje in izmenjavo izkušenj in sodelovanje z ostalimi družbenimi skupinami.
  • Številna kulturna društva, ki ne razpolagajo z ustreznimi prostori za predstavitev svojih znanj in dejavnosti: fotografsko društvo, umetniki, glasbene skupine, igralci, ustvarjalci krajših filmov idr. Le-ti večinoma delujejo posamično v okviru manjših skupin in niso povezani z ostalimi društvi, ki delujejo na tem območju.

 

Glede na zgoraj navedena dejstva bo Gornjesavski muzej Jesenice v sklopu projekta zagotovil prostor, ki bo omogočal ustvarjalno in izobraževalno vsebino, ki bo omogočila kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa v okviru društev, skupin ali individualnim posameznikom.

Prostor bo na razpolago v Ruard-Mensonnovi graščini po koncu njene prenove (prva polovica leta 2021). Pri oblikovanju prostora in vsebine programa bodo vključili zgoraj omenjena društva in ustvarjalne posameznike, ki bodo pomagali najti kreativne nove rešitve. V ta namen je bilo organizirano to prvo srečanje zainteresiranih posameznikov in kulturnih društev, kjer so bile identificirane ključne dejavnosti skupin, njihove ciljne skupine in potrebe po povezovanju. Po koncu poletja se aktivnosti priprave programske vsebine in urejanja prostora nadaljujejo.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.